Mbl den 14/1

Av | 2019-01-14

Marie Dahlgren HR chef

Redovisade medarbetar enkäten som finns att ta del av på on track. Man har ansökt om att bedriva fler lokförar kurser på Mtr yrkeshögskola  samt även för tågtekniker. Det är ca 500 sökande till internutbildningen för lokförare.

Erik Norling Säkerhetschef

Ospa  är minsta antalet per tågkilometer i pendelns historia. Även påkörningar är historiskt låg dock nationellt ligger det kvar på samma nivå som tidigare. Arbetsskador som leder till sjukskrivning har halverats mot 2017. Passagerar skador har ökat något mest beroende på fall i rulltrappor i city. Dörröppning på fel sida samt stanna kort har ökat något men fortfarande lågt.

Linn Ivansson Planeringschef

Fyllnadsval semester startar. 21/1 och stänger 31/1, besked kommer senast den 22/2.  Sökning går ut via Mail till de berörda som inte fått ut sina dagar och söks med vändande Mail.

Magnus Schenning Stationschef

Positivt resultat på medarbetarundersökningen. I Västerhanninge pågår upprustning man har ljudisolerat överliggningsrummet och fått ditt omklädningsskåp dock finns mer att önska. Vega kommer bli ett pilotprojekt där man ska ha nattbemanningen även på Arlanda tittar man på detta. Ny utbildning av 16 stationsvärdar startade idag. Pendelvärdarna ( rosa västarna) är förlängd till sista Februari. Samarbete med ISS kontrollanter där MTR kan styra var de ska stå.

Stefan Sjökvist Trafikchef

Sjukskrivningar förare är låg runt 3%  och för tågvärdar fortsatt hög på 7%. Produktionsresultatet var 93% på total punktlighet och 99% på egen punktlighet. Man var tydlig med att vilja döda ryktet att punktlighet går före säkerhet, så är inte fallet. Fyra nya gruppchefer på åkande sidan har tillsats och är nu är alla tjänster tillsatta.

Station

Rollen som stationssamordnare tas bort från den 1/3 trots våra protester valde man att ta ett arbetsgivare beslut då man tycker att de flesta av uppgifterna är borttagna samt de uppgifter som som är kvar kommer att läggas på bl.a. Internservice och POC. Men som alltid är Stationschefen alltid ansvarig.

 

Lämna ett svar