Mbl den 11/3

Av | 2019-03-11

Finanschef Carl Svensson

Redovisade redovisar resultat för februari och man missar nå budgetmålet för februari, då personalkostnader blev dyrare än planerat samt lägre kundnöjdhet.

Vd Henrik Dahlin

Informerade om varför behovet av gå över från Companion till reservsystemet detta beror på att man brutit kontraktet med Snowfall. Vi kan dock inte informera mer för att det ligger nu i en rättsprocess. Man kommer att köra ett eget system som bygger på reservsystemet , där man äger rättigheterna själv och inte hamnar i en beroendesituation.

Stationschef Magnus Schening

Man har överskott av personal vilket gör att man ska prioritera att man ska få ut sina FV dagar samt dra ner på de inhyrda. Veteranpoolen tjänster i Krigslida kommer avslutas den 1/4 då man kommit överens med SL att man inte behöver visera där längre.

Det kommer att förhandlas nya scheman för KSV imorgon och tanken är att de ska börja gälla även de 1 april.

Station Vega öppnar den 1/4 och man kommer ha dygnet runt bemanning något som vi drivit länge även på Arlanda kommer man börja med detta.

Vi fick veta mera om skottlossningen på Älvsjö station i helgen, det framkom media att det skulle ha skett inne på stationen och det stämmer inte. Händelsen var utanför och vår personal som arbetade vid tillfället har inte sett något och cheferna har haft uppföljning med alla.

Förhandling om nya rutiner visering av VHE- NYH

Denna punkt bordlades då vi ansåg att riskanalysen var bristfällig. Det arbetsgivaren vill göra är att ta bort en viserande stationsvärd på långa tåg för att som man säger effektivisera viseringen. Det innebär att tågvärden ska både sköta dörrar och visera sin del av tåget, något som vi ser kommer innebära en hel del stress. Ny tid för förhandling blir nästa måndag.

Man vill även slå ihop TTJ och fordonsutbildning till en och samma dag, vilket vi anser är för kort tid och yrkar på två dagar. Det blev en utdragen diskussion och man mottog våra synpunkter och förhandling blir senare.

Lämna ett svar