MBL 5 nov

Av | 2018-11-05

VD Henrik Dahlin informerar om situationen på MTR
Ekonomiska läget är mörkt då man ligger kraftigt minus och behövt låna pengar, man är nu i operation turnaround där man vill minska på inhyrda och får ned övertiden samt få fler körlärare. Vi poängterade att man inte kan tvingas att vara körlärare och där var vi oense, vi påtala kraftigt att Transportstyrelsens föreskrifter gäller att föraren själv avgör om man ska ha någon i hytten. Det är lite komiskt att för ett par år sen fick vi inte ens åka pass i ledande hytt.

Erik Norling säkerhetschef
Nytt rekord 109 dagar utan ospa (rödljus körning). Man har skickat ut fordon som har stoppande fel detta pga fel i systemet, dock inget allvarligt utan att man missat serviceunderhåll såsom oljebyte, det är anmält till transportstyrelsen och åtgärdat.

Patrik Granberg planeringsavdelningen
Man har fullt upp med förberedelser av gruppval och ancitets lista då man måste räkna om tiden för den personal som utbildas i den interna kursen. Tågvärd samt stationsvärdar har rätt till halva anställningstiden.

Magnus Schening Stationschef
Flera inbrotts försök har skett på våra expeditioner på stationerna, men de senaste tre försöken har de inte lyckats och nu så har det lugnat sig pga fastsatta skåp och mer frekventa tömningar.
Det har börjats med blipp utan kod på kortkorten på försäljningsterminalerna.
Idag börjar utbildning för 16 nya stationsvärdar.
Arbetsgrupp tittar på öppen spärrlinje hur man löser skalskydd m.m
Schema förändringar Odenplan, vi fortsatte diskussionerna om de positiva fördelarna med dygnet runt schema liknande City.
Mystery shopper på försäljning har inletts och det är framförallt att man vill veta att man ger rätt information och bästa service. Vi tog upp att det behövs förklaras bättre och tydligare till samtliga stationsvärdar varför man återkopplar försäljningsstatistik, för att det har mottagits på ett mycket negativt sätt. Magnus förklarade för oss och tog det med sig.

Förhandling operativ teamledare
Vi förhandlade in OTL idag och vi lyckades höja upp ersättningen till 2000kr/mån eller 200kr per tillfälle som man tjänstgör. Det var tänkt från början att man skulle erbjuda 1500kr.

Stefan Sjöqvist Trafikchef
Man letar för fullt efter gruppchefer, 3st för lokförare och en för tågvärdar.
Rehab ska ta fram ett nytt koncept för sjukskrivningar.
25 stycken nya lokförare elever startar idag, behovet av körlärare är fortsatt stor.
Man rekryterar tågvärdar på deltid man vänder sig främst till studenter som ska jobba helger. Det blir 4 kurser med 8 st vardera. 16 stycken heltids tågvärdar är på väg in.
17 lokförare har hittills blivit beordrad sedan uppgörelsen om extra ersättning gjordes. De dagar som är extra kritiska denna månad är 23,28,29 och 30.

Nästa MBL möte 19/11

Lämna ett svar