MBL 27 jan

Av | 2020-01-30

VD Henrik Dahlin tog upp en mycket viktig fråga som handlar om ömsesidig respekt. Vi pratade mycket om bönefrågan och uppståndelsen kring det. Vad har vi för syn på ömsesidig respekt och vad står MTR i frågan mellan bolagen? Är bolagen samsynt kring det?  MTR har tidigare haft möte om detta och har även planerat in ett till möte längre fram mot våren. Cheferna kommer att få arbeta med denna fråga kring samsynen om ömsesidig respekt, det finns ju underlag att arbeta med sedan tidigare från bl.a. Compass rapporter.

Trafikchef Mikael Wikner kom och berättade om punktligheten som i januari hittills är på 95,7% förra veckan 93,3%. MTR Inför en intern lärdomshändelserapport om punktligheten/dag är mindre än 90%. Utvecklingssamtal börjar nu i slutet av januari. Semestervalsprocessen för POC är nu uppstartad. Mikael har haft ett bra första möte för omvänt mentorskap (för förarna så träffar han Johan Kilén). Sheron är nu även delegerad fastighetskoordinator från trafiks sida för fastighetsfrågorna kring planerade ombyggnationer i 49an och 96an. KPI:er/mål inför 2020 är klar. Ambitionen är att alla inom trafik ska ha antingen resultatplan eller resultatkort för 2020. Det planeras att det ska testas ett nytt upplägg för trafikreserver (LF+TV) från fredag.

Planeringen berättade om semestervalet och hur de hanterade ansökningar som blev inskickade via mejl. Det fanns flera personer som fick problem med ansökningen och de fick hjälp av planeringen som ringde upp var och en och löste det.

Stationschef Frida Ukmar kom och redovisade ett förslag på ett upplägg med ca 15 stationsvärdar som ska få en bra utbildning i Trygghet. De ska skapa trygghet och ökad synlighet för resenärer främst kvällar. Vi återkommer med mer info efter nästa förhandling.

Vi slutförhandlade ett vikariat för Lachezar som nu är tillfällig områdeschef och Louise Bergqvist Karlsson kommer att hjälpa honom med att vara Gruppchef för Lokförare mellan 1/2 – 30/4 och det kan komma att förlängas.

För er kännedom, så det just nu ett överskott på förare ända fram till sommaren, så det är ett bra läge att söka ströledighet.

Lämna ett svar