MBL 2 dec

Av | 2019-12-07

Vi börjar mötet med att få information från VD Henrik Dahlin och Ekonomichef Daniel Ortner. Vi fick veta att den totala punktligheten ökade till 95,5% i november från 92,9% i oktober.  Vi pratade mycket om vår “egen” punktlighet och nöjd kund index som är kopplade till MTR:s bonusar. Henrik berättade stolt hur bra samarbetet med Trafikverket och branschorganisationen har blivit den senaste tiden och att det nu börjar visa sig i våra mätningar.

Säkerhetschef Erik Norling berättade att vi hade ingen OSPA A i november och han ser en minskad tendens på pendeln jämfört med övriga trafikslag som ökar. Vi är under 1,7/miljoner tågkm på OSPA A. Vi har på MTR pendeln en minskad tendens på arbetsskador samt även i depåer. MTR har behov av en trafiksäkerhetschef och har en föreslagen kandidat för den tjänsten, det slutförhandlas den 16 dec.

Patrik Granberg som är chef strategisk planering kom och berättade att förhandlingarna för förare och tågvärdar är färdiga för T20 och sedan kommer vi börja förhandla stationsscheman den 3/12 och 4/12. Semestervalet är öppet mellan 3/12 tom 2/1 2020. Besked publiceras under v.3  Vi fick en sammanställning på planerade banarbeten under 2020. Komptiden säljs inte längre enligt beslut, var tydliga med att begära övertid i pengar vid en förfrågan om så önskas.

Stefan Svedjeby Områdeschef Norr på station berättade om kommande schemaförhandlingar samt upphörandet av viseringen. Vi vet att den nu kommer att upphöra den 1 april och samtliga medarbetare kommer att erbjudas andra tjänster hos oss på pendeln och ingen kommer att bli arbetslös. Man får möjlighet att söka till de fasta stationerna som har vakanta platser eller till poolgruppen samt söka till TV utbildningen.

Filip Johansson trafikchef informerade om punktligheten 95, 5% som är rekord sedan MTR tog över och näst bästa månaden detta millenium (bara dec 2013 bättre). Det pågår arbete inför utvecklingssamtal. Arbetet med åtgärd av defekt PIS på X60B har fungerat väl. Pratade även om arbetet kring energireducering inom trafikdriften. Det är heldag för alla ledare inom trafik den 12/12, där mål och budget mm kommer att beröras.

Lämna ett svar