MBL 13jan 2020

Av | 2020-01-14

VD Henrik Dahlin inleder med att beklaga all uppståndelse kring bönefrågan, som framkallade enorma reaktioner bland medarbetarna och i media. Mejlet som skickades ut var inte avstämt med MTRs ledning och gick emot principer och policy företaget står för. Företaget hade ett träff med representanter från arbetstagare där diskuterades hur vi på vår mångkulturella företaget kan hitta ett sätt att respektera varandra. Det har också planerats Workshops med arbetsledare i temat. Vad gäller ekonomin, så blev generella resultatet för 2019 mycket bättre än 2018, men MTR visar fortfarande minusresultat.

Det börjar ljusna för personalläget också, enligt siffrorna som visas för oss. Trafiken överlag gick åt rätt håll under 2019. Färre felöppningar, mindre passagerarskador, minskat antal arbetsskador, men tyvärr fortfarande problem med att stanna kort. Arbetet med att hitta lösningar för problemet pågår, det redan finns några bra förslag, men det tar tydligen lång tid hos Transportstyrelsen. Vi fick höga siffror på både punktlighet och NKI, vilket resulterade i bonusar.

SEMESTERVALSRESULTAT publiceras nu på fredag, enligt planeringschefen. Vi anmärkte på problem och svårigheter som uppstod för vissa personer i samband med sökningen bl.a. så har några medarbetare som inte alls lyckats att få iväg semesteransökningen och var tvungna att söka via mejl. Staffan har lovat att ta hänsyn till mejlansökningar men dom tas om hand först efter alla andra, om det inte finns några exceptionella skäl varför man inte har lyckats söka i tid. Vi lyfte frågan om utbetalningen av komptid, som inte längre betalas ut i pengar om man inte valt ta ersättningen i samband med nästa lön. Vi fick höra att själva frågan är inte reglerad nånstans i avtalet, dvs det finns inga instruktioner på hur man egentligen ska hantera frågan. Vi är redo att sätta oss ner med arbetsgivaren och förhandla frågan, så vi återkommer med mer information efter våra möten.

En viktig fråga som berör oss som vistas ute på tåg och kundbemöter är SKORNA. Våra skyddsombud (Oksana Kovalchuk) har haft möte med ShoeMed och med Linda Myhrman från MTR den 9 januari, där vi fick se på det skosortimentet som Shoemed har att erbjuda för 1500 kr, som företaget har som ambition och mål att sänka till och vi fackliga tycker ju självklart att det är svårt att hitta bra skor för lägre pris, om inte MTR lyckas förhandla till sig bättre priser på befintliga kvalitetsskor, det ska ju inte besparas på oss. Listan var inte så lång kunde vi konstatera och arbetet pågår med att kolla andra tillverkare och leverantörer. Det som gäller i nuläget är följande: SÅ LÄNGE DET INTE FÖRHANDLAT OCH KLART SÅ ÄR DET 1900 KR SOM GÄLLER! Det har vi kommit överens om på mötet. För att undvika missförstånd, så har Linda i skrivande stund skickat ett mejl till personalen på Shoemed med tydlig info. Har du skor att hämta för 2020, tveka inte, gå och ta ut! Skulle det ändå bli “missförstånd” så hänvisa till mejlet från Linda Myhrman.

Station

Vi fick information från Frida stationschef om bl.a. samtal pågår med berörd personal som viserar och hitintills så har 23 individuella samtal genomförts av 35. Det pågår även utrymmesvandringar där har 133 personer på 33 stationer klarats av. Just nu så pågår en utveckling av konceptet “ett kundmöte i världsklass” som lanseras under våren. 99% har genomfört e-learningen om störningsinfo. Det förekommer resultatkort i tunnelbanan och tanken är att det ska införas på operativa medarbetare hos oss på pendeln, vi fick ingen mer info om det men det kommer till nästa möte. Stationscheferna är nu ute och delar ut brickor med flaggor på språk som man behärskar samt med texten “Stationsvärd”.

Trafik

Vi fick information av Filip trafikchef om bl.a. svar på våra tidigare synpunkter på stolarna i konferensrummen i Blekholmen, det kommer nu ingå i det större arbete som planeras tillsammans med Jernhusen för 49an och 96an. Vi har även tagit upp att i Södertäljedepån så står tågen ofta igång med full AC/värme och svaret är att det tas omhand inom ramen för projektet med avaktiveringar i depåerna och på uppställningsplatserna. Punktlighet: utfall dec 94,1% och utfall 2019: 93,6% en stor förbättring mot 2018: 89,7% utfallet för jan hittills: 96,8% (förra veckan 97,3% bäst någonsin?) med andra ord… personal i världsklass! Trafiksäkerhetshändelser: Dec så hade vi 4st Stanna kort och 2st OSPA-A samt inga dörröppningar på fel sida. Jan hittills så har vi haft 2st Stanna kort och 1st OSPA-A. Det finns ett pågående arbete kring dörröppning utanför plattform. Utvecklingssamtal är planerade att starta i slutet av januari. Sedan pågår ett intensivt arbete med att fastställa alla mål och aktiviteter för 2020, men Filip lovar att han kommer ha allt klart innan han går på föräldraledighet nästa vecka och han kommer vara ledig tom sommaren, så att en mycket erfaren konsult som blir interim chef, han kommer att ta hand om Filips arbete under tiden. Chefen heter Mikael Wikner och vi hälsar honom varmt välkommen till oss på pendeln.

Roger Delin, Tillförordnad Ordförande ST pendeln

Lämna ett svar