Loss of License

Av | 2021-03-18

Då vi har fått en del frågor från medlemmar och kollegor om “Loss of license” vill vi berätta närmare om detta och förklara varför Fackförbundet ST valde att inte vara med.

Några fackförbund, bl.a. Akademiker, SRAT och SEKO bildar en egen stiftelse under namnet “Kollektivavtalsstiftelsen för omställningsstöd vid förlorad säkerhetsklassificering inom Spårtrafik” med grundtanken att medlemmarna kommer ha möjlighet att ansöka om ett särskilt omställningsstöd ifall de av medicinska skäl tappar sin säkerhetsklassificering och därmed riskerar bli av med jobbet. Stiftelsen kommer att finansieras av samtliga medarbetare som avstår 0,1 % av sin lön.

Tanken är god, men varför är vi inte med?

ST Förbundet har vägt upp olika argument och har kommit fram till att avstå, för att ovissheten är för stor kring detta. Loss of license är en helt ny grej, ingen har erfarenhet av det, ingen i nuläget kunde ge svar på hur det ska funka runt det praktiska, hur medlemmarna ska prioriteras, i vilken ordning, vad som egentligen krävs för att få ersättning osv.

I vårt lokala avtal finns det en punkt som faktiskt ger den eftersökta tryggheten för våra medlemmar, då man i första hand blir erbjuden en omplacering inom företaget om man av hälsoskäl inte kan fortsätta arbeta i samma roll, och då är det med bibehållen lön!

Så vi bestämde att göra något mer förmånligt med pengarna som faktiskt gynnar alla våra medlemmar. Tillsammans med MTR har vi bestämt att göra en extra pensionsinsättning till våra medlemmar som är anställda på pendeln. Insättningen kommer att ske senast 30 juni på ert ITP 2 / ITP 1.

Det här är också helt nytt och unikt, men då är vi säkra på att alla medlemmar får ta del av pengarna och att det fördelas lika.

Vi kommer att meddela er om detaljerna längre fram. Håll utkik!

Lämna ett svar