Lokförare som tjänstgör på annan ort

Av | 2020-04-01

Vi på ST pendeln har inte godkänt detta ensidiga erbjudande från MTR i sin helhet som presenterades igår, angående Södertälje turer.

Det erbjudna förslaget från MTR upplever vi inte var generöst så vi på ST Pendeln anser att man kunde erbjuda taxiresor vid tjänstgöring på tidiga morgonturer och sena halvnätter som vi annars har på våra CST turer, för att i detta erbjudande gäller inte passresor till och från Södertälje hamn. Vi ville få med taxi för att det är dåliga kommunikationer på dessa tider på dygnet.

Tänk på att detta erbjudande bygger på frivillighet och 2 timmar kvalificerat övertid per tur som du kan välja att ta som tid eller pengar. Men från MTR vill man inte lägga in taxi och vi från ST pendeln ville förhandla in bättre villkor bland annat att man kunde erbjuda tre timmar kvalificerat och då bortse detta med taxi. Vi från ST har även framfört att detta gäller endast till 31/5 för våra medlemmar, för att vi vill förhandla först flera punkter innan maj med arbetsgivaren, innan man kan eventuellt efter en ny förhandling flyttar fram detta erbjudande till sista augusti.

Vi på ST pendeln tycker att den pågående Corona krisen anser vi inte skall användas till att lösa ett kommande problem som vi misstänker kommer att uppstå beträffande krysshelger och eventuellt utköp av utlagd sommarsemester, det är några av anledningarna till att vi vill att det endast ska gälla tom 31 maj och pga. rådande omständigheter så är vi generösa i denna besvärliga tid.

MTR var inte intresserad av att förhandla bättre villkor i erbjudandet då Seko lok redan hade godkänt det i sin helhet och tom sista augusti. MTR kontaktade oss igår eftermiddag och bad om ursäkt för deras lite för snabba info om erbjudandet och att datumet blev fel. Så i nuläget för er ST medlemmar gäller detta erbjudande endast till 31/5 2020.

Roger Delin, Jon Holmberg och Mats Hanqvist

 

 

Lämna ett svar