Lokförare brist ger extra kompensation

Av | 2018-10-24

Nu när det råder extrem brist på lokförare har vi gjort en uppgörelse med MTR om att lösa den fram till sista november. Uppgörelsen består av fler steg och under perioden 29/10-30/11 kommer en bonus på 4000 kr per tur att utbetalas utöver övertidsersättningen. Vi ber så många som möjligt ställa upp under denna period då man annars blir tvungen att beordra övertid. Varje förare har möjlighet att anmäla intresse innan kl. 12:00 den 26/10, lättast gör man det på IVU genom logga in och klicka på önskemål därefter bocka för dag och klicka sedan på dag igen för anmäla intresse. Det går även bra att ringa in. Det som händer efter kl. 12 den 26/10 är att man schemalägger dagar på övriga som inte anmält sig dock max två pass fram till 30/11. De får självklart också bonusen, att vi valde att göra på detta sett p.g.a. annars kommer de beordra dagen innan utan bonus. Lokförare kan frivilligt arbeta ytterligare 40 timmar, så den totala max övertiden blir 240timmar. Pensionärer och förare som har gått ner itid omfattas också av den extra kompensationen och ersätts i övrigt enligt kollektivavtal. Det är därför jag ber er förare som känner er manade att ta extra pass att göra det, så att MTR slipper tvinga någon, dock lovar man att ta hänsyn till personliga skäl för de som blir beordrad och då ska du i första hand kontakta din gruppchef och du får givetvis vända dig till oss också.

Därefter återgår bonus till 2000kr fram till 22/1-2019 och då sker ingen utläggning för de som ej önskar ta gnet. Nästa del i uppgörelsen är att alla som inte fått ut sin intjänade FV dag under året ska kompenseras med en semesterdag plus 7,2 h komp tid. Sedan omvandlade vi även körlärare tillägget till ett fast belopp på 5000kr per månad tom 31/8 för sedan återgå till per pass. Man ska sträva efter att så snart som möjligt återgå till principen att ha elev tre veckor av fyra.

Sedan har vi en ny ledighetspolicy som innebär att alla ansökningar som ligger minst tre månader framåt skall i princip beviljas, detta gäller särskilt viktiga händelser som bröllop, högtidsdagar m.m Dessa ledigheter beviljas av er gruppchef.

Jag hoppas alla förstår att under rådande omständigheter så är det här bästa lösningen och att vi får en rejäl kompensation. Ni får gärna komma in och ventilera era åsikter till mig på expedition där jag befinner mig den närmsta månaden i stort sett varje vardag, då jag förnärvarande har körförbud pga. hälsoskäl.

Er ordförande

Jonas Fröstad

Lämna ett svar