Information till er medlemmar på Station

Av | 2020-04-02

Vi på ST pendeln har fått många synpunkter om Stockholm City gällande bemanningen av City Södra!

Innan MTR tog över pendeln fanns två spärrar med 4 stationsvärdar på spår 13/14 södergående och 15/16 norrgående tåg (Gamla centralen). När Stockholm city öppnades för drift fick vi bara en expedition med två stationsvärdar placerad på Stockholm city södra. Nu så ligger pendelns expedition intill tunnelbanans spärrlinje. Denna förändring har orsakat några ofördelaktiga konsekvenser för oss som jobbar där.

I dag så arbetar två stationsvärdar istället för fyra som jobbade i gamla centralen, fast antalet av resenärer som betjänas av två stationsvärdar i nuvarande enda spärr har betydligt ökat i antal. Så personalen undrar nu varför har vi som jobbar på city södra mer resenärer sedan vi flyttade vår expedition till Stockholm city nära tunnelbanan?
Svaret är att alla resenärer från SJ och andra trafikföretag som ska till tunnelbanan och vidare, ser vår expedition först när de är på väg till tunnelbanan. Detta har nu lett till en markant belastning speciellt på sekundär kassan i city södra. Vi får helt enkelt även ta hand om resenärer som ska till tunnelbanan fast antalet stationsvärdar har minskat från 4 till 2.

Nu så har MTR planer på att använda stationsvärdar som fast placerade på City Södra till att använda dem vid sjukanmälningar? MTR vill kunna ta en stationsvärd från Stockholm city södra och skicka till andra platser på linjen på grund av sjukanmälningar, detta tycker vi på ST pendeln är bedrövligt, för att personalen har ju sökt sig dit av en anledning och trivs där. Vi på ST pendeln måste även passa på att säga att de gör ett fantastiskt arbete dag för dag, år efter år. Många av personalen har även underliggande symtom och tillhör riskgruppen i dessa Coronavirus tider. Att ta en stationsvärd med till exempel diabetes från Stockholm city södra och skicka individen till andra stationer på linjen innebär ett öppet och avsiktligt beslut att utsätta vederbörande för risken för att smittas av Coronaviruset. Detta är ett omänskligt beslut för att riskera personalens hälsa som en smitta som Coronavirus utgör. Detta förslag har lett till stor rädsla och oro bland dem som jobbar på Stockholm City. Vi undrar nu om alla våra chefer på pendeltåget har verkligen koll på vilka som tillhör riskgrupper bland sin egen personal?

Man kan inte använda den fast stationerade personalen som en poolgrupp stationsvärd med pool tillägg, för om man gör det i samråd och på frivillig basis så ska det utgå ett pooltillägg på lönen för den berörda individen. Man kan endast arbeta på sin egen station (alla expeditioner på Stockholm City), om och endast om det inte skulle ligga en planerad D-dag i schemat som på många andra stationer.

Arbetsgivarens förklaring till detta förslag är att stationsvärdar i Stockholm city södra har inte i dagsläget så mycket att göra som tidigare och detta på grund av den minskade mängden resenärer i dessa Coronatider. Det är förvisso sant att antalet resenärer har gått ner men de två stationsvärdar på Stockholm city södra behöver mera hjälp och utbildning samt stöttning från arbetsgivaren för att kunna ta hand om våra oroliga resenärer.

Så vi från ST pendeln föreslår att våra duktiga kundservicevärdar (KSV) kan användas i stället till att komma till andra stationer vid sjukdomsanmälningar och annan oplanerad frånvaro då det är en mer skyddad miljö. För att vi får dagligen mycket synpunkter och önskemål från KSV personalen att de så gärna vill sitta inne på andra stationer. På detta sätt kommer arbetsgivaren få en effektiv användning av KSV personalen samt betydligt nöjdare KSV grupp och även så får personalen en mer varierad arbetsmiljö och även en ökad linjekännedom, än att vara på samma ställe och vara så utsatt för en högre smittorisk ute bland resenärer. I annat fall så vill vi ha tillbaka servicediskar ute vid plattformarna så att KSV får ett bättre avstånd till våra resenärer. Skyddsombuden driver denna fråga och överväger en begäran om skyddsstopp för KSV. Vi har även krävt svar från SL och MTR om detta för tre veckor sedan och ett besked kommer vi få nu på måndag den 6 april. Detta brev har vi skickat till ansvariga chefer på MTR.

Med vänlig hälsning

ST pendeln tillsammans med den fasta personalen från Stockholm City samt KSV

Lämna ett svar