Information från styrelsen och skyddet

Av | 2021-09-16

Det har kommit förfrågningar vad som gäller om man får TTJ förlagd i SÖD Depån eller BRO Depån. Anledningen till att man förlägger den på andra ställen än ÄS Depån är för att man håller på med ombyggnation i ÄS Depån. Får du som är stationerad på CST din TTJ förlagd i SÖD D så är du berättigad reseersättning för 2 timmar och detta görs via GC, och du som är stationerad i SÖD får begära reseersättning på samma sätt och villkor om du har TTJ I BRO D.

När det gäller TV Gruppval T22 så meddelar Patrik Granberg, som är den som ansvarar för detta, att de är försenade med sitt arbete rörande våra turer för T 22 p g a att de har fått lägga ner tid på Mälartåget. Men de fackliga kommer snart att få tillgång till dessa för granskning och förhandling.

De rykten som florerar angående visering avser våra medarbetare på Mälartåget, de kommer i sitt arbete som tågvärd att visera på sina tåg och blir utbildade i detta innan övertagandet som sker 12/12.

Vi inväntar besked om frågor som är ställda till MTR angående våra trygghetsvärdar (röda jackor) i Nynäshamn och återkommer i den frågan så snart besked kommit.

Vi arbetar på bred front med att föra fram vårt budskap om att tågvärdarna behövs i pendeltågstrafiken, såsom juridiskt, politiskt, genom arbetsmiljölagen och andra inblandade aktörer. Så snart vi får någon återkoppling så kommer vi publicera det.

Skyddet har uppmärksammat ett antal fall där medarbetarna inte fick fullständig rast under turens gång. Ibland kan förseningarna ställa till så att rasten “spricker”, därför vill vi förtydliga vad som egentligen gäller när sådant inträffar. Enligt avtal har vi rätt till 30 minuters rast med tillgång till en rastlokal. Dem flesta av våra raster hamnar på City. Med gångtiderna åt bägge håll ( 7 min + 7 min), överlämnandet (2 min) och övertagandet (4 min) ska det gå minst 50 min från den tidpunkten då du lämnar ditt tåg tills du kliver på nästa! Gångtiderna på dem övriga ställen är 4 min.

Kom också ihåg att ett arbetspass (tiden du tjänstgör ombord på tåg innan eller efter rasten) inte får överstiga 5 timmar!

Våra skyddsombud arbetar på en uppdaterad version av Lathunden Arbetstidsregler i bekväm format vilken kommer delas ut till samtliga medarbetare.

Ta hand om er och varandra!

Lämna ett svar