Info från skyddsombuden – Obehöriga i hytt!

Av | 2021-11-09

Rapporter har kommit in som säger att väktare har kommit in i obemannade hytter på tåget, loggat in som tågvärd för att titta på vad som sker i tåget med hjälp av PIS:en.

DETTA ÄR HELT OACCEPTABELT

Det är tågvärden som skall göra dessa uppgifter. Det strider mot gällande lag: Järnvägslag (2004:519)

” Kapitlet. Krav på Järnvägssystem. 3 §

Arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten får utföras endast av den som med hänsyn till yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt anses lämplig.

Om ni märker att ni har obehöriga som loggat in som tågvärd i någon hytt kontakta omedelbart DLC, avvisa personen efter att tagit namn och väktarbolag. Skriv därefter en rapport om detta. Väktare har inte ens behörighet att vistas i tåg som står uppställda och i trafik är helt otänkbart.

Mejla gärna något skyddsombud så kan vi driva frågan med ännu större kraft. MTRP:s säkerhetsavdelning har fått frågan och valt att inte agera.

 

Mats Hanqvist

Huvudskyddsombud

ST Spårtrafik

Lämna ett svar