Hej Tågvärdar

Av | 2022-09-05

Hej Tågvärdar!

Den 24 augusti hade vi vårt första infomöte med företaget angående turlistor och gruppval T23. 

Turlisteombuden från både ST och Seko deltog i mötet.  

Vi fick höra att Trafikverket går väldigt tungt just nu efter att de har bytt systemet och haft personalbrist, så de är försenade med presentationen av T23 minst en månad. Än så länge vet man inte om hur mycket vår region kommer att påverkas av detta system. Man har angett ett preliminärt datum – den 28 oktober, då är tågplanen för 2023 förhoppningsvis blir fastställd och efter det kan MTR påbörja arbetet med turlistor. För oss innebär detta att både gruppval och semesterval blir försenade. På planeringsavdelningen försöker man att bygga upp ett underlag, men tyvärr så blir det preliminärt eftersom ändringar kan tillkomma i sista minuten. 

Nuru: Vem tar kostnaderna för allt detta? 

MTR: Det blir Vi, tyvärr, i form av taxiresor på grund av inställda passresor eller annat som kan dyka upp. Vi kommer inte kunna presentera samma kvalité. 

Nuru: Vem står till svars för denna kalabalik gällande Trafikverket? 

MTR: Trafikverket är en myndighet, så det blir i så fall Transportstyrelsen som utreder. 

Nästa trafikår kommer också påverkas av PTU och det kommer framför allt beröra oss tågvärdar. Planen är i nuläget att vi kommer i alla fall att ha ett gruppval, men det kommer se annorlunda ut. Eftersom det är fortfarande oklart vilka och när byter till sina nya roller, så blir det väldigt svårt att tillgodose behovet av både tids- och geografiskt riktade grupper. Troligtvis kommer det bli mest tidsriktade grupper utan fast innehåll (något liknande har vi redan nu: morgon-/ kväll-/nattriktade skubbgrupper). Man ska såklart kolla på möjligheten att skapa även geografiskt riktade skubbgrupper, men det beror helt enkelt på hur T23 kommer se ut. Vi är i alla fall överens om att så mycket som möjligt från nuvarande Gruppnycklar tas med till T23.  

Oksana: Har ni en plan ”B” ifall allt inte går som det var planerat och ni måste behålla tågvärdar? 
MTR: För närvarande nej, utan vi tar det Försiktigt Positivt framåt. 

Nuru: Är Personalfördelningen införstådd med hur mycket jobb dem kommer ha framåt? Vi tycker det är läge att ha ett möte med PSF, precis som med oss. 

Oksana: Med tanke på hur stor belastningen blir på PSF, har ni funderat på att förstärka dem? Vi föreslår också att MTR går ut med informationen till personalen om hur allt ligger till. 

MTR: Absolut, vi kommer titta på detta och går ut med info efter MBL nu i september. 

Det vi vet i nuläget är att turlistförhandlingen är planerad den 11 november, gruppvalet startar den 1 december och tilldelningen är planerad den 16 december. Semestervalet kommer väl äga rum efter tilldelning så mycket vet vi nu.

Vi från ST Pendeln och Seko pendelklubben kommer att begära ett till möte i oktober för att se om Trafikverket har kommit i kapp med T23 eller om läget är detsamma. 

Men som sagt, ingenting är fastställt och mycket kan ändras på väldigt kort tid, så ha tålamod – vi kommer uppdatera er löpande!  

Era turlisteombud:  
Oksana Kovalchuk och Nuru Magram  

ST Pendeln 

Lämna ett svar