Granskning sommarturlistor 2020 Förare

Av | 2020-06-30
ST pendeln och Seko lok har under två tillfällen suttit och granskat sommarturerna som MTR har tagit fram. Vi har inte hittat något att anmärka på rent avtalsmässigt, däremot har vi inte haft tid att detaljgranska varenda tur då det skulle ta flera dagar i anspråk. Turer som har sett tveksamma ut har vi givetvis granskat närmare i IVU.
Överlag ser turerna okej ut, till exempel färre raster i depåer, omväxlande innehåll och inte alltför många baktunga turer.
Upptäcker ni några felaktigheter, till exempel gångtid eller taxiresor där tiden inte räcker till, får ni gärna höra av er med ett mejl till: kansliet@stpendeln.se
Vi önskar er en riktigt trevlig sommar!
Jon Holmberg från ST pendeln

Lämna ett svar