Frågor och svar från VD Mats Johannesson

Av | 2021-09-07

Den 26 augusti 2021 fick vi i styrelsen besök av vår Vd Mats Johannesson.

Vi fick begränsat med tid men vi han med få men bra frågor som vi kände var väldigt viktiga att ställa till Mats som är ett stort frågetecken för alla tågvärdar och förare som vi vet känner detsamma. Hoppas att svaren skall kunna ge er en aning och svar på vad som försiggår nu, vad som kommer att hända framöver när en Tågvärd skall omplaceras inom MTR:s organisation.

Här nedan kommer frågorna och svaren.

  1. När kommer Omplaceringen att ske?

Läget är som så att Transportstyrelsen har sagt att alla fordon som skall ha den nya tekniken måste godkännas på nytt. Sedan kommer dialogen mellan företaget och alla fackliga organisationer att ta fart för att komma vidare med processen av vad som skall ske tex genomförande av riskanalyser, förhandlingar med mera.

Viktigt också att poängtera är han visste inte hur många gånger man skulle ha dessa möten utan processen skulle avgöra stegvis hur mycket samverkan med dem fackliga organisationer skulle behövas. Nu är man i den tekniska fasen och den tiden som var fastställt att arbetet skulle börja före sommaren verkar gälla även nu men man är medveten nu om att det kan dyka upp saker som dem inte har räknat med som tex att alla fordon måste testas om och godkännas på nytt. Installationen av kameror är planerad och skall börja sommaren 2022 och då kommer det att vara 2 tåg i veckan. Installationen av alla tåg är Inplanerad och kommer att ta lite mer än ett år med den nya tekniska utrustningen. Även om processen kommer att ta mer än ett år vill MTR inte vänta med omplaceringen utan kommer att påbörja processen successivt.

MTR kommer löpande med projektet att erbjuda tågvärdar andra roller, läget kommer inte vara att man tar tåg för tåg utan man kommer att ta batch för batch (Vd Mats eget uttryck) men hur den batchen kommer att se ut det visste inte han riktigt ännu. Mats gav ett exempel att man kanske tittar på att man har till exempel 25 tåg klara med den nya tekniska utrustning och då kanske man börjar att ta första steget. Man kommer att hitta någon form av förfaring/förfaranden kring vad man gör nu och det som man blir erbjuden. Man skall försöka att se till att omplaceringen skall ske så rättvist som möjligt tex att se till att ha förtur och önskemål vad gäller dem som har varit långtidsanställd jämförelsevis med någon som har bara jobbat ett år. En annan aspekt kan handla om att man saknar kompetens men har förmågan att ta till sig den nya rollen sedan kan ju andra saker också bidra till ett hinder för vissa roller inom organisationen såsom synen, hörsel, hälsofrågor och dylikt. Omplaceringen kommer att ske gruppvis men hur det ska te sig exakt vet dem inte ännu men planen och målet är att det ska ske efter sommaren 2022. Mats säger också att dem kommer att ha en blogg som kommer att ständig uppdateras med all information av projektet där medarbetaren kan läsa och ta del av processen. Skulle en medarbetare vilja kliva in i en ny roll inom organisationen innan omplaceringen har skett så ser MTR väldigt positivt på det och det skulle gynna företaget.

  1. Måste vi söka Tjänster inom organisationen eller blir vi erbjudna en tjänst?

Skulle en medarbetare vilja kliva in i en ny roll inom organisationen innan omplaceringen har skett så ser MTR väldigt positivt på det. Gynnar det företaget och produktionen så är det ännu bättre och man kommer kanske inte tillmötesgå varje enskild individ men det kommer att bli nya roller som erbjuds och förhoppningsvis ligger det högt upp på listan för den anställda ska kunna tacka Ja.

  1. Vad för Tjänster kommer att vara aktuella då vi ska Omplaceras?

Här hade Mats inga självklara svar utan sa att med tanke på hur läget ser ut just nu så kan vi börja spekulera som till exempel vid sidan av pendeltåg så har vi stationsvärdar, sedan har vi Tunnelbana som är det största inom MTR Nordic och där finns det olika roller som kan bli aktuellt så som Stationsvärd eller förare. Sedan har vi MTRX där vi har servicevärdar och MTR Tech men där är han osäker på vilken slags kompetens som skulle behövas. Omplaceringen kommer att ske enbart inom Sverige och inte utomlands och detta frågade vi eftersom de har olika verksamheter ut i världen. Med tanke på att Upphandlingen av Tunnelbana inte har skett ännu så frågade vi om dem visste att dem skulle vinna men varken dem vinner eller ej så sker Övertagande av personalen per automatik och kommer inte att påverka den anställde så länge du redan var eller är anställd när andra tar över.

  1. Om man tackar nej till tjänsten som erbjuds, Vad händer då?

Man kommer att bli erbjuden en tjänst, vad det kommer att bli vet dem inte ännu. Det du kommer blir erbjuden skall du tacka Ja till och skulle du av någon anledning tackar nej till det då har du tackat nej till fortsatt anställning.

  1. Om vi omplaceras men Tågvärdtjänsten skall införas/återinsätts får vi då per automatik tillbaka vår tjänst?

Han börjar med att svara att det var en komplicerad fråga och att han har svårt att se scenariot framför sig. Mats säger att han har väldigt svårt att se att det skulle hända och om detta skulle hända så skulle det ske i så fall innan nästa kvartal. Tänk på att våra Huvudskyddsombud samarbetar med varandra från alla fackliga organisationer och att saker pågår bakom kulisserna. Har du frågor och funderingar all vår information med mejl och telefonnummer finns på anslagstavlan på 49an och tveka inte att komma förbi expeditionen och gör din röst hörd.

Vi finns även på Facebook, Instagram och Tik Tok så tveka inte att ta kontakt med oss ##rörintemintågvärd

Nuru Magram (Skyddsombud)

Lämna ett svar