Förare ST pendeln

Av | 2018-11-21

Vi har nu fått in mycket frågor från våra förare, som har reagerat starkt på det meddelande som skickades ut från Områdeschefen i början av veckan.

Vi på ST pendeln är inte överens med MTR om att de får påtvinga någon en roll som körlärare. Vi har inte sådan överenskommelse.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är det föraren som avgör om någon ska följa med i hytten eller inte. Föraren svarar för tågets säkra framförande och av den anledningen kan MTR inte tvinga någon till ett uppdrag som körlärare! Sedan vilka utbildningar vi ska ha bestämmer MTR, men att tvinga på oss sällskap i hytten mot vår vilja är inte tillåtet.

Förarna kan alltid hänvisa till:

Trafikverket Trafikbestämmelser för järnväg, Modul 8H Tågfärd

Från MTR:s eget regelverk; TRI Kapitel 1 avsnitt 11.2.3 sista stycket

 

Roger Delin

Vice Ordförande ST pendeln

Lämna ett svar