Fakta från Försäkringskassans hemsida angående VAB

Av | 2017-09-04

(https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/vard_av_barn_vab)

Vård av barn (VAB)

Vård av barn (VAB) är när du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att ta hand om ett sjukt barn. Ersättningen du får när du vabbar kallas tillfällig föräldrapenning.

Kan jag få ersättning för VAB?

Du kan få ersättning för VAB om

  • barnet är mellan 8 månader (240 dagar) och 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre, yngre eller omfattas av LSS. Läs om detta i Vanliga frågor.
  • du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn. Du kan också få ersättning om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatri eller om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdare är sjuk.
  • du är försäkrad i Sverige.

Hur mycket pengar får jag?

I Kassakollen kan du se hur mycket pengar du kan få när du vabbar. Ersättningen för VAB är lite mindre än 80 procent av din vanliga inkomst, men det finns en maxgräns för hur mycket pengar du får.

Hur många dagar kan jag vabba?

Du kan få ersättning för VAB i max 120 dagar per år om ditt barn är upp till 12 år. De sista 60 dagarna kan du bara få ersättning om barnet är sjukt och inte om barnets ordinarie vårdare är sjuk.

Om ni är flera som vabbar för barnet kan ni dela på vabbdagarna.

Om du har ett allvarligt sjukt barn upp till 18 år

 

Föräldrar till ett allvarligt sjukt barn som är 18 år eller yngre kan få ersättning för ett obegränsat antal dagar.

Du kan få ersättning om:

  • det finns en påtaglig fara för barnets liv eller
  • om barnet efter och i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

När barnet är allvarligt sjukt har båda föräldrarna rätt till ersättning för samma barn och tid under ett obegränsat antal dagar.

Om ditt barn är allvarligt sjukt ska läkaren skriva ett utlåtande. Det ska innehålla en diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling.

Hur ansöker jag om ersättning för VAB?

För att få ersättning för VAB ska du först anmäla att barnet är sjukt och sedan ansöka om pengarna när barnet är friskt igen.

1. Anmäl VAB

Anmäl VAB den första dagen du stannar hemma.

Glömde du anmäla första dagen?

Det gör inget, gör anmälan med dagens datum istället och tala om anledningen till det när du ansöker.

Loggar du in slipper du fylla i personnummer, men det går också bra att anmäla oinloggat.

Om barnet är sjukt i mer än en vecka

Från och med den åttonde sjukdomsdagen ska du skicka in ett intyg från en läkare eller sjuksköterska. Även de dagar när du inte tar ut ersättning för VAB, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i sjukdomsperioden. Skicka intyget till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Utbetalning

Ansöker du senast den 15:e kommer pengarna den 25:e samma månad. Ansöker du efter den 15:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå.

Om vi behöver fler uppgifter från dig kan det påverka utbetalningsdatumet. Vi kontaktar dig i sådana fall. Oftast handlar det om att vi saknar läkarintyg för barn som varit sjuka i mer än en vecka eller läkarutlåtande om ditt barn är allvarligt sjuk. Det kan också vara så att vi behöver fler uppgifter från läkaren.

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan.  Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

Lämna ett svar