Dagbok – Så går avtalsrörelsen 2017

Av | 2017-05-29

24 maj – Diskussioner pågår

Idag har vi träffat Almega, en dag tidigare än planerat. Det var långa diskussioner om hur respektive delegation har resonerat och det finns fortfarande frågor som behöver diskuteras. Fram till nästa förhandlingstillfälle, vilket är utsatt till den 31 maj kommer parterna att ha sporadiska kontakter. Fortfarande är vi en bit från varandra men jobbar hårt för att komma fram till ett avtalsförslag att ta ställning till.

Delegationen inom Spårtrafiken är i ständig beredskap och kommer att vara tillgängliga med kort varsel. Vi har en hög beredskap för att lösa frågorna och få till ett avtal snarast möjligt.

 

(Av förbundet)

Lämna ett svar