Brev som har skickats till Trafiknämndens politiker

Av | 2022-11-15

En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en levande region som främjar arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt samt tar sitt ansvar för klimatet. En förutsättning för detta är att resenärer har ett högt förtroende för den lokala kollektivtrafiken där en väsentlig del är att resenärer och personal känner trygghet ombord. Att det föregående styret inom region Stockholm beslutade att avskaffa tågvärdarna på pendeltågen och ersätta dessa med kameraövervakning är därför beklagligt då detta riskerar resenärers- och personalens säkerhet. Beslutet har dessutom fullföljts utan att regionen eller MTR gjort en noggrann riskanalys på konsekvenserna av beslutet.

Det är därför välkommet att det nya styret med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i spetsen tydligt markerat att deras avsikt är att pausa beslutet. Dessvärre ser vi att avvecklingen fortfarande fortgår i väntan på beslutet om att pausa avvecklingen ska formaliseras, medan vi bara kan se att avvecklingen äventyrar resenärers och personalens säkerhet ombord. Samtidigt kan detta bli ett enormt resursslöseri om tågvärdarna först ska sägas upp för att sedan återrekryteras in i verksamheten.

ST inom pendeln vill därför uppmana det nya styret i Region Stockholm att fullfölja sitt löfte genom att pausa beslutet i väntan på en oberoende utredning. Ett omedelbart steg bör vara att Trafiknämnden tydligt signalerar till Trafikförvaltningen att inte fullfölja beslutet eftersom det riskerar resenärers säkerhet och personalens arbetsmiljö.

Med vänliga hälsningar

Roger Delin
Ordförande vid ST Pendeln

TEL: 072 365 38 14

Kansliet, ST Pendeln Email: kansliet@stpendeln.se

Lämna ett svar