Avtal klart för anställda inom spårtrafiken

Av | 2016-04-27

I dag fick STs medlemmar inom spårtrafiken ett nytt avtal som ger 2,38 procent i löneökning på tretton månader. ST fick också igenom att ersättningen för obekväm arbetstid ska räknas upp. Men den individgaranti på 450 kronor som förbundet krävt landade på 240 kronor i månaden.

ST krävde löneökningar i paritet med branschen och övriga arbetsmarknaden. Det nya avtalet med Almega ger löneökningar på 2,38 procent på tretton månader, vilket motsvarar industrins märke på 2,2 procent på ett år.

ST fick igenom kravet på att ersättningar, som tillägg för obekväm arbetstid, ska räknas upp med lika mycket som avtalets procentsats.

Däremot fick förbundet inte den individgaranti, lägsta lönehöjning för alla, som det krävt på 450 kronor i månaden. Individgarantin landade på 240 kronor.

– Vi hade önskat att den var högre, men vi är väldigt nöjda att den finns med trots arbetsgivarnas motstånd, säger STs ordförande Britta Lejon.

Ett annat av STs krav rörde behovet av någon form av utökat skydd för anställda som blir sjuka och inte längre kan jobba kvar i säkerhetstjänst, exempelvis lokförare.

– Där vi har tagit konkreta steg närmare en lösning. Vi ska nu göra en gemensam kartläggning av hur vanligt det är med det som kallas ”loss of license” och en partsgemensam beräkning av vad det kostar att ta fram en försäkringslösning för detta. Det känns jätteviktigt, säger Britta Lejon.

I det nya avtalet finns också en tydligare skrivning att arbetsgivaren ska ta större ansvar för att medarbetarna får adekvat stöd och kontakt med vårdgivare när det sker olyckor på grund av självmord eller påkörningar.

– Många av de större arbetsgivarna har kamratstöd och företagshälsovård. Nu blir även mindre bolag i och med detta tvungna att förmedla en vårdgivarkontakt. Forskning visar att det är väldigt viktigt att få tidigt stöd, säger STs förhandlande ombudsman Oskar Falk.

I det nya avtalet finns även en skärpt formulering om att heltid är normen i en grundanställning.

– Vi har också fått in att alla företag ska inrätta ett bemanningsråd för att förtroendevalda ska få bättre insyn i visstids- och deltidsanställningar.

Däremot kunde parterna inte lösa oenigheterna kring arbetstider och STs krav om förändringar när det gäller hastiga schemaändringar. Dessa frågor kommer att hanteras av en partsgemensamma arbetsgrupp, vars mandat utökas till att se över alla delar i branschavtalet.

Parterna har även enats om rutiner för övervaknings- och kontrollsystem och för alkohol- och drogtester.

– Vi är nöjda utifrån att det är väldigt innehållsrikt avtal i förhållande till att det bara är på tretton månader. Sedan är det ju så att man alltid vill komma längre, men så är det i en förhandling, säger Oskar Falk.

Spårtrafiken är först ut av STs avtalsområden. Nuvarande avtal med Almega Bransch Spårtrafik löpte ut 31 mars. Det nya avtalet löper fram till den 30 april 2017.

Styrelsen/Genom Peter Blomgren 073-661 56 97