Artikel i Publikt

Av | 2022-04-11

Var sjätte lokförare vill sluta om tågvärdarna tas bort

SPÅRTRAFIKEN 2022-04-11
I höst planerar MTR att avskaffa tågvärdarna vid Stockholms pendeltåg. Men facket kämpar emot. ST Pendeln har gjort en enkät i vilken nästan samtliga av de lokförare som svarat, 97 procent, tror att arbetsmiljön påverkas negativt av förändringen. Var sjätte lokförare uppger att de tänker sluta om ensamarbete införs.
Dela artikeln:
­­­­­­­­­­­­­Tågoperatören MTR driver bland annat tunnelbanetrafiken och pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen. I juni 2021 beslutade Region Stockholms trafiknämnd att dörrarna i pendeltågen ska kameraövervakas och att tågvärdarna ska avskaffas.

Beslutet har lett till skarpa reaktioner från de fackliga organisationerna. ST Pendeln har vid två tillfällen lagt skyddsombudsstopp mot att lokförarna ska arbeta ensamma på tågen. Båda gångerna har stoppet hävts av Arbetsmiljöverket. Det senare beslutet är överklagat till förvaltningsdomstolen.

– De anställda är upprörda, förtvivlade, ledsna och stressade, säger Roger Delin, ordförande för ST Pendeln.

MTR har redan börjat sätta sina planer i verket och räknar med att avskaffa tågvärdarna successivt under hösten. Men Roger Delin säger att han inte gett upp hoppet om att tågvärdarna blir kvar. Utan dem riskeras säkerheten för både passagerare och lokförare, menar han.

För att öka trycket har ST skickat ut en enkät till samtliga lokförare på MTR Pendeln. Knappt 200 av de cirka 400 lokförarna har svarat.

Bland dem som besvarat enkäten finns en så gott som samstämmig oro för vilka konsekvenser ensamarbete kan få på säkerheten och arbetsmiljön. Närmare 97 procent tror att arbetsmiljön kommer att påverkas starkt negativt eller negativt. 90 procent tror att ensamarbetet kommer att leda till psykiska påfrestningar i arbetet.

Nio av tio bedömer att det i hög eller mycket hög utsträckning finns risk för hotfulla och våldsamma situationer vid ensamarbete. När det gäller risken för att resenärerna utsätts för våldsamma situationer svarar 88 procent att den är hög eller mycket hög om lokföraren är ensam ombord.

Var sjätte, eller 16 procent, av lokförarna svarar att de inte kommer att arbeta kvar på pendeltågen om MTR inför ensamarbete.

Flera uppger i frisvaren att tanken på ensamarbete ger dem stresskänslor, oro och ångest. Bland skälen anges att lokföraren behöver fokusera helt på körningen, vilket blir svårt om denne även ska ta ansvar för allt som händer i vagnarna.

”Det ger en enorm trygghet att veta att man är två ombord på tåget, främst vid en eventuell påkörning. Men också vid sjukdomsfall på tåget eller spontanevakueringar”, skriver en av lokförarna.

”Kameran kommer inte att hjälpa mig den dag olyckan inträffar”, skriver en annan.

Roger Delin är inte förvånad över resultaten. De stämmer väl överens med vad han hör när han pratar med sina kolleger.

Han tycker att kamerautrustningen som sköter dörrarna gärna kan vara kvar som ett ytterligare verktyg till tågvärdarna. De har många andra viktiga arbetsuppgifter att ta hand om, menar Roger Delin.

– De ger till exempel information till resenärerna om tåget stannar och hjälper resenärer med rullstol eller permobil att komma på och av tågen. Om en olycka är framme eller någon blir sjuk, kan de snabbt se till att stoppa tåget och kalla på hjälp. Det har räddat många liv.

Tågvärdarna har även säkerhetstjänst och är förarens högra hand vid många olika situationer.

– De har tillräcklig utbildning och fordonskännedom för att åtgärda enklare tekniska problem på tågen. De kan till och med ersätta föraren vid en evakuering om föraren av någon anledning inte kan utföra dem säkerhetsrutinerna, säger Roger Delin.

Nu hoppas han att SL, Storstockholms Lokaltrafik, och Region Stockholm godkänner att tågvärdarna blir kvar ombord.

– En ensam förare är inte lösningen.

Mats Johannesson, vd för MTR Pendeln, säger att han förstår lokförarnas oro då de står inför en stor förändring. Men själv känner han ingen oro för att säkerheten eller arbetsmiljön blir lidande.

– Vi har en noggrann process där vi tillsammans med både lokförare och interna och externa specialister skapar lösningar för en trygg och säker trafik även i framtiden, säger han.

Med vänliga hälsningar
Roger Delin
Ordförande vid ST Pendeln
Kansliet, ST Pendeln
Email: kansliet@stpendeln.se

Lämna ett svar