Angående X-tillägget!

Av | 2022-04-26

Angående X-tillägget!

Vi på ST Pendeln uppmärksammades från en Lokförare att Seko Lok hade haft förhandling om X-tillägget som ST Pendeln inte kallades till och att man från Seko Lok då gick ut med en uppmaning att inte skriva upp sig!

Så vi på ST begärde en förhandling om X-tillägget då vi inte accepterade förhandlingsresultatet som Seko Lok hade gått ut med på sin hemsida. Vi blev då kallade till en förhandling tillsammans med Seko Lok igår som det skall vara enligt god förhandlingssed.

Förhandlingen resulterade i att MTR kommer att följa praxis och betala ut X-tillägget oavsett om man skriver upp sig på blanketten i förväg eller inte. Vi kom med förslag på en höjning av tillägget men MTR kunde inte ta beslut på plats utan måste se över detta med högre chefer. MTR har nu kallat till en fortsatt förhandling den 2 maj. Intresseanmälan för X-helg har nu förlängts till den 6 maj.

Så det som gäller just nu, enligt MTR är att X-tillägget är fortfarande på 2000 kronor och det även utbetalas kvalificerad övertid under sommaren 2022 till den som gnetar på en X-helg precis som tidigare år.

Med vänliga hälsningar
Roger Delin
Ordförande vid ST Pendeln
Kansliet, ST Pendeln
Email: kansliet@stpendeln.se

Lämna ett svar