Info om nytt förbundsnamn

Av | 2017-10-24

 

Idag fattades ett beslut på STs extrakongress om att återremittera frågan om nytt förbundsnamn. Det innebär att vi kommer att arbeta vidare med namnprocessen.

I vårt förbund är demokrati en grundpelare och det krävs ett kongressbeslut med 2/3 majoritet för en stadgeändring om namnbyte. En enhällig förbundsstyrelse la på uppdrag av kongressen 2016 fram namnförslaget Fackförbundet Sterka. I diskussionen under dagens extrakongress blev det dock tydligt att det bland ombuden fanns en oenighet om namnförslaget.Att återremittera frågan innebär att processen fortsätter och man öppnar upp för nya namnförslag men också att förslaget Fackförbundet Sterka kan stå kvar. Förbundsstyrelsen kommer nu fortsätta arbetet med tillsammans med förbundets förtroendevalda.

Vad händer nu?
Nu kommer förbundet fortsätta arbeta vidare med processen om att ta fram ett nytt förbundsnamn. Det kommer att ske tillsammans med STs avdelningar. Oavsett vad förbundet i framtiden kommer heta kommer vi göra en resa för att tillsammans göra ett bra förbund ännu bättre.

Lämna ett svar