ST Ung inbjuder till en julaktivitet den 17 dec på Gröna Lund
2022-11-28

Hej medlemmar!

ST Ung inbjuder till en julaktivitet den 17 dec på Gröna Lund. 

Nu är vintern här med lite kyla och snö, men det stoppar inte oss i ungdomsgruppen!

Vi vet att det är mycket som händer just nu på jobbet, därför vill vi bjuda på lite skratt och en rolig upplevelse.

Obs! Först till kvarn gäller, då det är begränsat antal platser. 

Anmäl ditt intresse senast den 14/12 med ett mejl till kansliet@stpendeln.se

Datum: 17/12
Tid: 12.00 – 16.00
Plats: utanför Gröna lund

Med vänlig hälsning
ST ungdomsgruppen

AW för Tågvärdar den 14 dec
2022-11-28
Hej våra kära underbara tågvärdar!
Nu har det blivit dags för TV medlemmar på ST pendeln att samlas på en AW!
Kom som du är efter jobbet eller på din lediga dag för att träffa dina kollegor i en avslappnande atmosfär med en planka & Öl som vi på ST pendeln bjuder på.
Välkommen till Hellströms Bar & Restaurang på Södermalm!
Den 14 december kl. 18:00 
Fatbursgatan 1
(T-bana Mariatorget eller Medborgarplatsen / Pendeltåg Stockholm Södra / Buss 66, 55 samt 43)
Eftersom det är begränsat med plats, så behöver du mejla till kansliet@stpendeln.se
senast den 12/12  och det är först till kvarn som gäller! 
Hjärtligt välkomna!!!
Tågvärdsgruppen ST Pendeln
Informationsmöte för Stationsvärdar 19 dec
2022-11-30

Hej våra kära stationsvärdar!

Nu har det blivit dags för oss ST pendeln medlemmar som är stationsvärdar att samlas för en informationsträff där vi berättar det senaste nyheterna och förändringar som är på gång.

Först har vi mötet och sedan går vi i väg tillsammans och äter en härlig lunchbuffé.

Vi träffas på Stockholm City i rum Blekholmen på 96an.
Den 19 december kl. 10.00-15.00

Eftersom det är svårt att få tag på lediga lokaler på city så är det begränsat med plats, så vi vill att du mejlar in ditt deltagande.

Mejla till kansliet@stpendeln.se

senast den 17/12 och det är först till kvarn som gäller! 

Hjärtligt välkomna!!!

Tim Söderström och Roger Delin

ST Pendeln

Information för TV Gruppval 2023
2022-12-02

Hej våra underbara tågvärdar!  

Här kommer information om Gruppvalet 2023. 

Vi hade ett möte den 1 dec för att förhandla det erbjudna materialet för Gruppvalet 2023.  

Det vi hade fått för granskning var några tomma gruppnycklar med antingen tidsriktning (morgon, kväll/halvnatt och natt), geografiskriktning (norr eller söder), några grupper med både och, samt några skubbgrupper. 

Eftersom frågorna som vi ställde till MTR väckte bara ytterligare frågor, det kändes väldigt konstigt att planera något som varken vi eller MTR har svar på. Man fick inga svar för att det fanns inga! 

Patrik Granberg från MTR planeringsavdelning som ansvarade för förhandlingen satt i två olika förhandlingar samtidigt och detta var inte ok, så både ST Pendeln och Seko Pendelklubben krävde en ajournering i förhandlingen så vi kunde kommunicera enskilt. Efter samtalet så kändes den bästa lösningen att låta nuvarande gruppnycklar rulla vidare. 

Med detta sagt så är Gruppvalet 2023 för TV inställd! Man går på sin nuvarande gruppnyckel tills vidare. 

Redan i augusti så påtalade vi gång på gång för MTR att ha en plan B ifall detta inte skulle fungera. men de svarade “att allt går enligt planerna”. Det kommer nu bli en utmaning för Personalfördelningen med tanke på vilket merarbete detta medför, att fylla de uppkomna luckor och det tycker vi är tråkigt. Återigen så väljer MTR att lösa problemen löpande och det är på personalens bekostnad. 

När det kommer ny information så kommer ni att informeras direkt. Det går alltid bra att vända er till oss ifall det dyker upp frågor och funderingar.
 

Ta hand om er och varandra!  

Era turlisteombud: 

Oksana Kovalchuk och Nuru Magram 

Information från skyddsombuden PFA/DÖS
2022-12-04

Information från skyddsombuden Seko Lok, ST Pendeln

PTU projektet går nu på måndag den 5 december in i fas 3 som innebär att lokförare själva ska kunna framföra tåg utan medföljande tågvärd. Från det att PTU projektet började så har skyddsombuden varit med i projektet, men dock inte i den omfattning som vi har förväntat oss med stöd av Arbetsmiljölagen.

Riskbedömningar har varit många och omfattande för att finna risker som måste tas om hand innan PTU start. Skyddsombuden kan dock konstatera att det finns brister, ibland stora brister, i de föreslagna lösningarna på uppkomna risker. Det är ofta lösningar som inte är robusta, konkreta eller har hög kvalité.

Nu på måndag när de första PTU/DÖS tågen ska gå så kommer MTR P naturligtvis följa det mycket noggrant, ”Hur går det? Blir tågen försenade? ” När nu den enskilde lokföraren ska försöka köra efter bästa förmåga är det viktigt att de förutsättningar hen har fått i form av utbildningar och instruktioner stämmer och kan efterlevas. Då är det viktigt att de arbetsuppgifter som har tillkommit utförs mycket noga och korrekt så att inget missöde eller allvarlig händelse inträffar, med andra ord, det får ta den tid det tar.

Efter att lokföraren avslutat sin tur önskar skyddsombuden att hen skriver en avvikelserapport om:

  • Tankar, känslor, oro, stress innan turen började (sömnkvalité, oro inför turstart, stress om vad som kan komma att hända)
  • Tankar, känslor, oro, stress under turen (stressigt med alla arbetsuppgifter, koncentration, utsatthet)
  • Tankar, känslor, oro, stress efter turen (känsla av utmattning, huvudvärk, synpåverkan)

Denna avikelsrapport skickas in som vanligt i MTR´s Compass system med kopia till skyddsombuden.

Seko lok = skyddsombud.sekolok@mtr.se

ST Pendeln = kansliet@stpendeln.se

Skriv avvikelserapporterna kortfattade, bara dina iakttagelser och känslor är med och är tydliga.

Skyddsombuden kommer att analysera era rapporter och med det som underlag driva uppkomna problem vidare mot MTR.

Skyddsombuden Seko Lok, ST Pendeln