Kategoriarkiv: Trafik

Nya rutiner för förare

MTR har ett åtagande att arbeta med hållbarhetsfrågor och en åtgärd som har identifierats är att i samband med avställning av våra fordon kunna tillämpa energisparfunktionen som finns på enheterna. På så sätt sparas det en väsentlig mängd energi. På en månad skulle det sparas motsvarande el som ca 282 normalstora villor förbrukar under samma period.… Läs mer »

Skyddsronder Trafik

Den 7:e oktober beger sig skyddsombuden med arbetsgivaren ut på skyddsronder i dagar tre. Det blir fokus på gångvägar, gångbryggor, slyröjning, inhägnader, staket, lås m.m. Överliggningarna som finns i våra depåer skall också få sig en översyn. Allt som påpekas under dessa ronder antecknas och dokumenteras av MTR och därefter sätts det upp en tidsplan… Läs mer »

Ny avgångsrutin för Tågvärd

Vi är mycket kritiska till den nya avgångsrutinen ORD – 50397 för att MTR har återigen förbisett oss skyddsombud och fackliga, då de har infört detta utan vår vetskap och struntat i en risk- och konsekvensanalys som regel ska alltid göras vid en förändring. Vi skyddsombud på ST pendeln har fått in många synpunkter från… Läs mer »

Den nya viseringsrutinen för TV

Vi på ST pendeln tycker att det är beklagligt och är mycket missnöjda med att MTR valde att ändå genomföra nya arbetsrutinen, trots invändningar från oss och SEKO pendelklubben då vi har flera motargument emot förslaget. Med en ny förändring så förekommer det mycket känslor och åsikter och det förstår vi. Vi har förstått att… Läs mer »

Körlärare tillägget

Då arbetsgivaren gjorde en helt egen och felaktig tolkning av överenskommelsen om tillägget så begärde vi en överläggning om detta. Resultatet blev följande. Alla som varit körlärare under November och december kommer få tillägget oavsett hur många dagar man haft elev, de som felaktigen inte fått tillägget kommer få det retroaktivt i Januari. Från 1… Läs mer »

Resultat av turlisteenkät LF

För en tid sen gick vi från ST Pendeln och Seko Lok ut med en gemensam enkät till förarna inför arbetet med T19. Glädjande nog kan vi se att majoriteten är nöjda med den grupp de går på. Det vi behöver fokusera på i år är att förbättra blandgrupperna och föräldragrupper. Det många är missnöjda med är turerna som… Läs mer »

Fyllnadsval LF

Då många slutat under året har det uppstått tomma rader på fasta gruppnycklar. Med en man kort inne på planeringen hinner de inte ringa runt till alla på skubben i turordning som de brukar och fråga om intresse finns att gå på dessa rader. MTR har därför valt att ha fyllnadsval. Går du på skubben… Läs mer »

Önskemålshantering för skubben

Vi hade en öppen diskussion om att införa önskemålshantering för skubben. Det finns en modul i IVU som automatiserar utläggning av turer som också kommer kunna ta hänsyn till önskemål och det är det företaget har planer på att införa. Systemet används redan idag av ett järnvägsbolag i Italien. IVU kommer hit två dagar i… Läs mer »

TV Gruppnyckelförhandling

Efter en mycket lång och krävande förhandling idag så avslutades förhandlingarna i enighet och samtliga protokoll är påskrivna. Ni som ST medlemmar får nu premiärläsa grupperna som finns i kommande gruppval nästa vecka. Bifogar gruppvalet här med en länk där ni kan ladda ner paketet och börja syna. TV T18 Gruppnycklar Vi tackar för ett… Läs mer »