Kategoriarkiv: Skyddet Informerar

Skyddsinfo 26 jan

Skyddsinfo Standarden på våra överliggningar är ojämn. Vissa är nyare och därför bättre än andra. Frågan angående mer frekvent byten av kuddar & täcken på våra överliggningar togs upp på Infrautskottet 18/12-2020 av oss skyddsombud. Vi har krävt att kuddar och täcken skall utskiftas med jämna intervaller. Om det upplevs att något är oacceptabelt Skriv rapport!… Läs mer »

Skyddsronder Trafik

Den 7:e oktober beger sig skyddsombuden med arbetsgivaren ut på skyddsronder i dagar tre. Det blir fokus på gångvägar, gångbryggor, slyröjning, inhägnader, staket, lås m.m. Överliggningarna som finns i våra depåer skall också få sig en översyn. Allt som påpekas under dessa ronder antecknas och dokumenteras av MTR och därefter sätts det upp en tidsplan… Läs mer »

SKYDDSRONDER

Skyddsronden i vårt trafikeringsområde har genomförts enligt gängse rutiner. Det vi hittade var till största delen sådant som var väl känt och redan anmält. Några nya brister upptäcktes också. Det som påpekats tidigare är till exempel att gångbryggorna måste anpassas till X60. Många bryggor står fel och är placerade efter X10:s behov. Känns inte som… Läs mer »

Cyklar cyklar cyklar..

Redan 9 månader innan Citybanan skulle invigas påpekade skyddsombuden att de regler som styr hur cyklar får medtas på våra tåg inte skulle kunna tillämpas vid Stockholm City och Odenplan. De klistermärken som sitter i våra fordon och ibland även på stationerna är felaktiga. De anger att cyklar inte får tas med till Stockholm Central… Läs mer »

Dörrarna på X60

Första gången värme och sommar kom visade det sig att klimatanläggningen på X60 inte riktigt klarade av verkligheten. Receptet mot detta var att införa resenärsöppnade dörrar. Detta bara under en kort tid, över sommaren. Personalen informerades inte om detta förrän skyddsombuden frågat om SL:s annonser i METRO var korrekta! Skyddsombuden hävdade att detta införts utan… Läs mer »

Från Skyddet – Utrymmen m.m

Information från skyddsombuden 170131 Skyddsombuden vill påminna åkandepersonalen om våra rättigheter att vid behov kunna gå på toaletten. Vid vändningar i Tungelsta hänvisar MTR oss till arbetsboden i Krigslida. Vi har inte fått vara med och samverka i frågan men har påtalat för MTR att de skall säkerställa att åkandepersonalen har tillgång till en toalett… Läs mer »

Information från skyddsombuden 171219

Skyddsombuden har noterat att den politiska ledningen i Stockholms läns landsting tillsammans med SL inte är nöjda med vad MTRP levererar. De har i en presskonferens 2017-12-18 offentliggjort tre krav, varav det första var ”Sätta press på MTR och få ut fler vagnar i trafik”. Skyddsombuden känner en stark oro över att verkstäderna inte hinner… Läs mer »

Läget i verksamheten

Hej! Vi har från skyddsombuden tvingats konstatera att läget är sådant att MTR avslagit och till och med återkallat skyddsombudens lagstadgade ledighet för arbetsmiljöarbete enlig Arbetsmiljölagens 6 kap. 5§. Detta påverkar naturligtvis vårt arbete och kommer att få allvarliga konsekvenser. Vi kommer att samla in alla fakta och samarbeta med Förbundet centralt. Detta är på… Läs mer »

Skyddsinformation

Information från skyddsombuden 171201 Gällande omhändertagande av personal vid/efter olycka eller allvarlig händelse, så är vår önskan om att samverka med MTRP för utveckla och säkerställa kvalitén av omhändertagandet så väntar vi fortfarande på återkoppling i frågan. Under 2020 så kommer ÄsD att byggas om. Utöver vår överliggning samt utbildningslokaler berörs vi inom åkandepersonal av att… Läs mer »