Kategoriarkiv: MBL Förhandlingar

MBL 18/11

VD Henrik Dahlin bjuder in till dialog. Vi upplever att efter 3 år med MTR är det fortfarande ganska trög arbetat då det gäller förhandlingar och tvister.  Det drar ut på tiden, för mycket mellanhänder, beslut dröjer då det ofta saknas mandat och allt måste skjutas högre upp i hierarkin. Vi har tack o lov… Läs mer »

Mbl den 4/11

Finanschef Daniel Ortner Resultatet för 2019 är avsevärt bättre hittills än för 2018 som slutade med minus 350 miljoner. Målet är att mer än halvera detta för 2019 vilket inte kommer uppnås men det ser betydligt ljusare ut. Det som har dragit iväg är inhyrd personal övertid m.m. Målet för 2020 är att man ska… Läs mer »

MBL 23 september

Vi började mötet med Daniel och Marie som redovisade ekonomin samt prognosen för 2020, som ni känner till så har det ju inte gått så bra de två första åren. Från planeringen så informerar de oss om en planerad avstängning v.41 tors-sön på sträckan Ösmo – Nynäshamn. Det är nu relativt bra i personalläget för… Läs mer »

MBL 3 juni

Idag så börjar vår VD Henrik Dahlin vårt möte med att berätta ett glädjande besked om att maj månad var punktligheten över 95%. Henrik är nöjd och tackar all personal. Henrik berättar vidare att alla föraravtal för inhyrda är nu uppsagda. Säkerhetschef Erik Norling berättar om säkerhetsindikatorer som han följer under året, bl.a. OSPA A… Läs mer »

Mbl den 11/2

Vd Henrik Dahlin Morgonen började med ettt långt samtal om situationen på städ, då vi fackliga vill ha svar från MTR om mer detaljer och deras syn på inhyra städare från bolaget Visera. Henrik berättade historiken från övertagandet från Sol Reneriet och fram till idag. Vi ser att de söker personal på 75% idag och… Läs mer »

MBL 24 sept

Vi startade mötet med ekonomichef Carl Svensson, som berättade om hur det går i just nu för 2018 och planerad budget för 2019. APT är planerat i oktober-december. Trafikchef Stefan Sjöqvist kommer att hålla ett informationsmöte i dagrummet på 49:an den 26/9 mellan 16.15 och 17.00. Han har som målsättning att få till ett informationsmöte… Läs mer »

MBL 10 september

På mbl mötet i måndags så berättade vår Vd Henrik Dahlin om förarbristen i år och att det påbörjas nu en internutbildning på 24st nya förare. Vi får även in nu åtta färdiga förare varav sex är inhyrda. Det planeras en ny utbildning i november på 24st nya förare. Vi har idag 37st körlärare och… Läs mer »

Förhandling FV-dagar LF

Att få ut FV-dagarna är även i år problematiskt för MTR. Vårt kollektivavtal säger att FV-dagarna helst läggas ut inom två månader från det att de tjänades in men senast innan påsk resp jul. Innan påsk var det 270 FV-dagar som inte lagts ut enligt avtalet och under påsken har ännu fler FV-dagar genererats som… Läs mer »

MBL 13/8

Första MBL efter sommaren öppnades av Vd Henrik Dahlin med att presentera ny chef för program management blir Mikael Nilsson. Vidare konstaterade Henrik att vi har haft en ansträngd sommar. Erik Norling säkerhetschef har under sommaren gjort en riskanalys av tågutsättning ordrar m.m Stationschef Magnu Schening informerade om status rulltrappor som troligtvis är avstängda hela… Läs mer »