Nya rutiner visering
2019-04-04

Det känns som hela havet stormar när man återigen gör stora förändringar hela tiden.

Nu ska man sparar in på viserande personal som vi berättat om tidigare, man försöker få det att låta som det är något positivt och att det ökar synligheten. Dessutom skriver man att det är förhandlat vilket är korrekt men inte att vi avslutade i oenighet. Vi reserverade oss kraftigt mot detta upplägg då det kommer innebära ökad stress för tågvärden samt att säkerheten hamnar i fara.

Föraren som är ombordansvarig får mycket att hålla koll på och vi har begärt att tydliga instruktioner ska komma ut om vad som gäller om tågvärden inte hinner tillbaka till sin hytt, något som vi tror kommer att hända ganska ofta. Vår åsikt är att är inte tågvärd på plats ska man inte frige dörrarna för det är hen enligt föreskrifter som kollar att hela tåget är inne samt att rätt sida friges. Ytterligare en sak som blir viktig att ta med sig är att nu behöver ni telefon nummer till de som viserar i första enhet eftersom ni saknar kontakt med dem.

Tågvärden som har ansvar för dörrarna ska inte behöva jäkta utan är det kort mellan stationer så sitt kvar. Vad vi också tog upp är hur ska det här gå till när färjor och kryssningsbåtar kommer in? Sommartid går det ibland inte ens öppna dörren från hytten för att komma ut, att sedan tränga sig tillbaka för varje station ser vi inte är rimligt, så rådgör med ombordansvarige om ni överhuvudtaget ska gå ut. Sedan har vi långa tåg som går efter 19 och då ska ni gå tillsammans och det vet MTR inte ännu hur ni ska göra för de visste inte att det fanns långa tåg efter 19.

Viserande stationsvärd kommer således med detta beslut att visera själv, känner ni er hotade så ska ni inte ut och visera utan kontakta tågvärd eller förare om situationen. Då ni inte har några hyttnycklar så har ni ingen flyktväg. Det kommer att göra utvärderingar om hur detta fungerar både före och efter sommaren så glöm inte skriva rapport på ALLA händelser oavsett storlek. Vi vill att ni mejlar till skyddet och även till oss i styrelsen! stskydd@stpendeln.se och kansliet@stpendeln.se

Kom ihåg att ni är ert egna skyddsombud så var rädd om er.

Er ordförande Jonas Fröstad