Valberedningen informerar
2019-01-03

 

Nominering 2019
Vill du eller din kollega göra skillnad på vår arbetsplats ?
Nu har det åter blivit dags att nominera till styrelsen i ST pendeln. Nominera dig själv eller din kollega (glöm inte att fråga din kollega först).
I år söker vi nomineringar till nedanstående poster:
1 st  Vice ordförande- 2 år.
4 st Ordinarie ledamöter- 2 år.
1 st Ordinarie ledamot (fyllnadsval)- 1 år.
2 st Ersättare- 1 år.
1 st Ordinarie revisor- 2 år.
2 st Revisors ersättare- 1 år.
Valberedare (antal fastställs på årsmötet)- 1 år.
Nomineringarna öppnar den 7 Januari 2019 och avslutas den 27 Januari 2019
Röstningen öppnar den 18 Februari och är öppen tom 13 Mars 2019 då vårat årsmöte kommer att äga rum. Lokal och tid meddelas senare.
Vi tar endast emot skriftliga nomineringar som mailas till: valberedning.st@gmail.com
Med vänliga hälsningar
Valberedningen ST spårtrafik