TV Gruppvalet T21
2020-11-05
Hej alla våra kära tågvärdar!
Som ni alla vet, så kommer Gruppvalet för T21 öppnas för sökning inom kort och vi från ST pendeln vill berätta lite om hur processen gick till.
Vi började med att granska turer och efter att de blivit slutförhandlade så fortsatte vi med gruppaketet. T21 är till den största delen är en kopia på T 20 med samma trafikupplägg och tidtabell. Under granskningsarbetet hade vi återigen ett bra samarbete med Seko pendelklubben.
Förhandlingarna ägde rum den 4 november och det fungerade bra!
Vi hade en givande  dialog mellan oss fackliga och arbetsgivare, så man kan stolt konstatera att alla förändringar som vi presenterade, gick igenom förutom en som gällde nattgrupper. Det kom ett önskemål om att göra förändringar men tyvärr så gick det inte igenom på grund av det skulle försämra för andra grupper, bl.a. kortare nattvila, tyngre arbetsperiod och det var förståndigt. Man ska tänka på helheten och inte lyfta vissa grupper på bekostnad för andra.
Vi lyckades att få en fyradagars ledighet på en skrubbgrupp (77) i Södertälje, vilket hade önskats och kommer att uppskattas för dem som är stationerade där.
Grupp 11 och 21 fick bättre tidstruktur och mönster vilket kommer gynna de sökande.
Grupp 22 har man lyckats få en helg där man slutar tidigare och kan få social tid att umgås med familjen eller hobby.
Målet från Gunnar på planeringen har också varit att försöka få åtminstone en fredags ledighet i varje gruppnyckel vilket vi tycker är  väldigt positivt.
Grupp 32 och 33 slipper att börja före kl 05:00 efter FP med vår förslag!
Grupp 43 kommer att alltid vara lediga på onsdagar efter 17.00.
Seko pendelklubben hade också genomfört en del av sina förslag och vi är positiva till att samarbetet mellan ST och Seko har verkligen stärkt gruppvalet och själva förhandlingsprocessen. Vi har jobbat och gett feedback till varandra under granskningen och samverkan har varit väldigt positiv under förhandlingen.
Målet från ST pendeln är att vi strävar efter och vill alltid förbättra vardagen för våra medarbetare, så att så många som möjligt trivs med sitt schema. Vi lyssnar och tar emot förslag och önskemål från personalen vilket stärker vårt arbete med att få bättre tidsstruktur, tidsmönster och återhämtningstid i våra schemor. Fortsätt att skicka era funderingar och önskemål till oss!
I och med detta, så önskar vi er lycka till med Gruppvalet!
TV turliste- och Gruppnyckelförhandlingsgrupp
Oksana Kovalchuk och Nuru Magram