ST Pendeln tar initiativ och tar pulsen på vår nya VD!
2022-06-27

ST Pendeln tar initiativ och tar pulsen på vår nya VD!

Vi tog tillfället i akt att bjuda in vår nya VD till vårt styrelsemöte för att kunna ställa några frågor, nyfikna som vi är, trettio minuter fick vi innan han skulle vidare till en intervju med SVT.

Vi vill gärna veta, vem är du?

Ja det vill jag själv ibland också, men vi kan väl börja att göra ett försök, Joakim Sundh kallas ofta för Jocke och fyller 51 år denna sommar. Började arbeta direkt efter gymnasiet på ICA Borlänge. Där blev jag kvar i 16 år med många olika roller. Fortsatte som VD för Pressens morgontjänst som distribuerar morgontidningar i Storstockholm ( DN , SvD, Di m.fl. ) i 7 år. Hos MTR började jag 2017 som ansvarig på tunnelbanan för station, servicediskar, trafikinformation och på MTRX som VD sedan 2020, nu som VD på MTRP och även då indirekt ansvarig för Mälartåg systemet. Egentligen har jag arbetat med arbetsgivare kopplade till rätt stora kollektivgrupper under hela min yrkeskarriär och arbetat med sådant som jag tycker är på riktigt oavsett om det handlat om mat, tidningar eller transporter, gillar att vara i den typ av verksamhet och bransch där det händer mycket, där man får bevisa sig varje dag. Så även om jag inte varit i den här branschen så länge så här jag gjort den här typen av jobb rätt så länge.

Hur skulle du beskriva dig som chef/ledare?

Jag kan väl säga så här – mitt kontrollbehov är väldigt underutvecklad så jag är inte så bra på att stå och tala om för folk exakt vad dom ska göra. Jag tror på att bygga starka gäng, jag tror på att om folk förstår så är det mycket enklare att skapa sig en gemensam bild för då kan man i alla fall säga vad man tycker. Sedan tror jag att jag är förhållandevis kommunikativt stark, delegerande och jag tycker om när vi bygger saker inifrån och ut snarare än utifrån och in det vill säga jag vill ha en så god förståelse som möjligt genom hela organisationen om varför vi gör saker och ting, då kan man fatta ett värderat beslut på vad man tycker om det, snarare än att det bara pratas om saker. Jag tycker annars är det väl rätt enkelt, folk är folk alla är lika viktiga alla har sina roller. Typ sådan är jag. Jag har redan varit på 49:an 3-4 dagar under mina nu snart 14 dagar på tjänsten och har pratat med ledningsgruppen och koncernledningen om att jag egentligen tycker att grundambitionen borde vara att hela ledningsgruppen sitter på 49:an. Vi har dåligt med utrymme där så vi måste få till det på något sätt, men vi behöver sitta ihop mer än vad vi gör idag. Vi är helt överens om att vi måste vara tajtare.

Vi har ett helt våningsplan ledigt under oss, så om du får chansen att hyra den skulle du göra det?

Absolut jag ser det som att hela plan 13 vilket är pendeltågsverksamheten i DN skrapan borde sitta där, jag ser egentligen väldigt lite värde av att sitta i DN skrapan, och betydligt mera värde att vara i den operativa verksamheten. Jag har under min tid som VD på MTRX suttit på 49:an.

Vilken är din bästa insats på MTRX som du kunnat förändra till något positivt?

Jag tror att vi fick ihop gruppen bättre än var den varit tidigare mindre sidoarbete och mer gemensamt, mer gemensam bild av vad vi skall göra, vi jobbade bättre tillsammans när jag lämnade än vad vi gjorde när jag kom.

Vad var det som gjorde att du tackade ja till VD jobbet med tanke på där vi är idag med PTU?

Just därför

Då blir följdfrågan – är det för att det är ett utmanande läge?

Ja

Vilka åtgärder tycker du då är de viktigaste just nu på MTRP som du som VD måste ta tag i?

Jag tror samsynen, jag ser fortfarande för mycket egen arbete om du uttrycker det så, vari ligger de gemensamma målen för att förbättra prestationen på pendeln, vilka är de viktigaste aktiviteterna nu och hur jobbar vi tvärs med dem snarare än inom trafik, planning, kundservice eller vad det nu är utan vi måste knöla ihop oss lite mer och våga göra det tror jag.

Hur många och vilka funktioner(chefer) direkt rapporterar till dig?

Kundservice, trafik, planning, verksamhetsutveckling, ekonomi, HR, kommunikation på ett ungefär jag kan ha glömt någon.

Vi tycker att glappet mellan administrationen /teori och trafik/praktik är på tok för stort och således svårt att nå ut på rätt sätt=missnöjda medarbetare. Har du någon åsikt om det förutom det du redan nämnt och kanske t o m en åtgärd?

Jag tror att bilden stämmer, vi uppfattas som ett företag som inte alltid ser sina medarbetare fullt ut, det är inte bra, för så skall det inte vara. För att komma åt det så måste man jobba hela vägen ner, det är en sak vad vi sitter och gör i ledningsgruppen det är egentligen helt ointressant så länge vi inte når igenom 1 steg och 2 steg och 3 steg till , den önskvärda situationen är ju en medarbetargrupp som förstår varför beslut fattas och då säger jag att alla kommer inte alltid att vara överens om allt men om man fullt ut förstår bakgrund, orsak och skäl så kan man i alla fall fatta ett eget beslut om vad man tycker om det, vad blir konsekvenserna av det, vad kommer jag att göra. Jag tycker att vi har mer att göra med att hitta en långsiktig hållbarhet utifrån framför allt bemanningsfrågan med att säkerhetsställa att folk kan gå till jobbet och tycka att man vet när man får gå hem, vet att schemat flyger, att man kan hämta barn eller vad man nu skall göra det spelar ingen roll man skall kunna göra det, där har vi absolut en resa att göra. Det jag har sett under min tid i tunnelbanan som framgångar om man tittar på det, är ju en väldigt stark grupp förstalinjechefer som kände sig påklädda och trygga, och har bra kontakt åt båda håll för det är någonstans där det avgörs. Det avgörs i det dagliga operativa arbetet som utförs av alla lokförare, tågvärdar, servicetekniker allt däromkring det är det som sätter check i boxen varje dag och idag gör vi inte det. Jag kan aldrig lyfta detta men vi kan, men då måste det också finnas ett vi.

MTR rekryterar hela tiden personal, men ändå har vi personalbrist, vad anser du behövs för att komma till rätta med detta?

Det är inte så lätt, PTU är en stor förändring för tågvärdskollektivet men också för lokförarens såklart, och detta har haft en stor inverkan på framför allt tågvärdssidan och det har varit extremt svårt att bedöma vart det skall ta vägen någonstans , när och hur många som kommer att gå vidare till andra tjänster under resans gång. Men det är helt rätt att vi letar och rekryterar just nu rejält. Lokförarsidan ser stabilare ut på själva omsättningsdelen även om vi ligger för lågt, för det gör vi. Mitt fokus har varit på uppstarten av Upptågen inom MTR under dessa 2 veckor , men vi har gått igenom det och vi kommer att lägga en klar och tydlig plan för interna kurser, rekrytering och andra kurser för att säkerhetsställa att vi kommer upp på en nivå som är ok på alla de kollektiv som vi behöver, vi kan inte ägna all vår tid till att jaga folk i bakkant hela tiden vi måste fram.

Har man räknat med att PTU även kan ge stora avgångar på lokförarsidan?

Absolut, det ligger i resursplanerna från i höst och in i nästa år, så det ligger en betydligt högre avgångstakt än vad vi sett historiskt men jag tycker också att det återstår att se .Vi har räknat på en månadsavgång på 4 per månad.

Känner ni er trygga med att ni kommer lyckas med kamerainstallationerna och allt kommer flyta på med ensamarbete ombord?

Jag skall ner till Södertälje idag (14/6) och träffa Alstom och få min första visning av hur installationerna ser ut , hur det går , hur det är tänkt, det är vad jag kan säga just nu.

Kommer du att vara transparant mot oss om hur det ligger till med allt det?

Jag kommer absolut att vara så transparant som jag kan, och det jag ser om tidsplanen på PTU nu, så är den tuff vi jobbar hårt med några underleverantörer för att säkra leverans vi vet ju att ett antal tåg är installerade utan att vara fullt installerade, vi saknar skärmar och lite sådana saker som gör att det blir efterinstallationer och då slirar man lite bakom tidtabellen. Nu har de fått fram skärmar så nu börjar man få takt på installationen igen, så det jag ser just nu så vitt jag förstår så ligger man ungefär 2 veckor bakom den tidsplanen som man följer, och man tittar på åtgärder för att komma i kapp den tiden. Jag vet inte hur många enheter som är helt färdiga just nu men det kan jag skaffa fram i takt med att jag får mer information och dela med mig utav den.

Beordrad övertid, är det något ni kommer fortsätta med eller kommer ni hitta andra lösningar på det problemet?

Det enda jag kan säga i det här läget är att jag inte tycker om det, inte ur något perspektiv, ibland kan det vara nödvändigt men då bygger det på att vi i grunden ej lyckats med vad vi ska. Jag är bara 2 veckor in på jobbet så jag har inte alla svar ännu. Men jag kan säga att under mina 30 år som chef har jag aldrig beordrat övertid, jag har inte för avsikt att ändra på det, men hamnar vi i situationer där vi behöver lösa saker akut då kanske vi hamnar där jag kan inte lova det, det enda jag kan lova är att jag skall jobba allt vad jag kan för att vi inte ska hamna i den situationen.

Har du någon tydlig plan för hur du ska arbeta emot det?

Vi tittar på som jag nämnt tidigare rekrytering och utbildningar, för i grunden är min plan att anställa tillräckligt med personal för att vi skall kunna köra trafiken fullt ut , mer än så kan jag inte säga just nu.

Hur pass involverad är du i Upptåget/Mälartågstrafiken när du sitter som ansvarig för pendeltågen?

Jag är ytterst ansvarig för bägge dessa system och Frida Ukmar är VD för Mälartåg och rapporterar till mig.

Vi har svårt att få facklig tid, vilket försvårar det arbete vi gör fackligt, är det något du kan få ett bättre system på för att få detta att fungera?

Det tror jag absolut att vi kan, detta är en ge och ta fråga, jag kommer inte ge några löften i den här situationen utan det är sådant som vi får prata om framöver. Alla de parter som vi är på en arbetsplats oavsett om det är skyddet, arbetsgivaren, facket, arbetstagare så är vi alla viktiga, vi har våra roller och det samspelet måste fungera emellan oss det är min grundinställning och det är också det svaret jag kan ge er just nu.

Vilka är de närmaste åtgärderna nu under sommaren som du kan göra eller vad ser du som du aktivt snabbt måste förändra för att förbättra pendeltågstrafiken?

Långa tåg, även i mellantrafiken

På helgerna också?

Vet inte , är inte tillräckligt informerad ännu, men så mycket långa tåg som möjligt, så lite kopplingar som möjligt, så stabilt system som möjligt. Det handlar om att bygga på sikt så vi någon gång bygger oss ur den här gropen som vi står i just nu. Vi kan inte bara hålla på att stå och skotta och skotta och skotta, vi måste komma upp, det kommer göra ont ett tag, men vi måste igenom.

Våra första linjechefer är ju till för oss, allting går ju via dem, men ibland så känner de att de inte har så mycket att säga till om för allt kommer uppifrån, är det något du kommer kunna förändra och ge dem större mandat och bli större ledare än nu?

Min erfarenhet är att det inte handlar om mandatet utan det handlar om hur samspelta vi är i organisationen och att första linjen chefer känner sig som en del av och förstår orsak, bakgrund till beslut, varför vi gör saker, att man verkligen är med och det kommer jag att jobba stenhårt för. Det är det här glappet som är problemet, vi vill inte ha något glapp. Med detta tackar vi vår VD och välkommen till Pendeltågen!

Frågorna ställdes av: Anette Johannisson, Roger Delin, Sonia Mousavi samt Nuru Magram

Med vänliga hälsningar

Styrelsen ST Pendeln