ST Pendeln på stationssidan ska kämpa för 2020-2021:
2020-03-28

Vi på stationssidan ska kämpa för att förbättra våra scheman och villkor.

Scheman på många stationer idag uppskattas inte av många medlemmar hos oss, då vi tycker att motriktade som kväll, dag, morgon är inte hälsosamt i längden. Vi vill tillägga att önskemål om schemaändringar har aldrig varit lättare än vad det är i nuläget då vi har ett bra förhandlingsklimat, så om ni önskar en justering eller en större förändring på schemat så kontakta oss i stationsgruppen på ST pendeln där vi har utsett Khuram Masood till huvudansvarig. Vi har redan påbörjat arbetet inför schemaförhandlingarna i höst. Vi har samtal med ett flertal stationer som har hört av sig om sina schemor och vill få till en positiv förändring med ex. blockschema i stället för de nya optimerade moturs schemor med D – dag som företaget införde för att det var mycket undertid i våra schemor på ett flertal stationer.

Vega var ett lyckat pilotprojekt med dygnet runt, som vi tycker var bra och hade ett humant schema, men det lades ner av företaget pga. kostnaderna, men vi tycker att de pengar som kostade extra var inte märkvärdigt extra med tanke på att företaget kunde spara på ex. städning samt ta bort in- och upplåsning av vaktbolaget. Vi vill gärna se en utökning av dygnet runt bemanning och ha minst en station på varje ben. Det skulle underlätta för många av våra medlemmar och speciellt de med behov av ett schema med ramtider och rehab.

Vi vill arbeta för att förbättra för Poolgruppen, denna grupp som har det så svårt idag, som får arbeta lite var som på norra eller södra området beroende på vilket man tillhör. Vi vill gärna se ett förslag från MTR på hur vi kan få till mindre områden och tidsriktade, för att vi har hört att det efterfrågas av våra medlemmar, men det viktiga är att all förändring ska ge på frivillighet och på sökning med placering efter anicitet. Om intresse eller förslag finns så vill vi att ni mejlar Khuram Masood och berättar, så att vi kan bereda och sammanställa materialet för att på så sätt påvisa för MTR att detta intresse finns i verkligheten.

D – Dag läggs i nuläget lite hur som helst har vi kunnat konstatera, riktlinjer finns på våran hemsida om vad det är som gäller när det är frågan om D – Dag. Vi vet att MTR kommer att kalla på förhandling om detta när det blir lättare i planeringsläget. Planeringen får endast lägga turer på 2 stationer höger samt 2 stationer vänster ifrån er hemstation och det också med en dagtur, läggs det turer på andra stationer så ska det vara i samråd och om det läggs en morgon eller kvällstur så ska taxi erbjudas, man kan även ta ut en enkel biljett i från sin hemstation om man har en dagtur och saknar tjänstekort. (berörd personal som trycker ut en enkel biljett får ta det som brist och redovisa för sin chef). Vi ska försöka arbeta för att minimera D – Dag på schemat.

Ledighetsansökan ska besvaras inom rimlig tid (max 14dagar) om man söker minst tre månader innan.

Stag-dagar och FV-dagar ska planeras av Dig och om det inte sker inom en rimlig tid ska planeringen lägga ut det i samråd.

Vi kräver att skobidrag ska vara oförändrad samt vi vill att behovet ska styra klädbeställningar och inte vara begränsad till tre beställningar per år.

Vi vill också poängtera i nuläget att vi framfört ett flertal förslag på förbättringar för oss ute bland resenärer. Några förslag är att vi ska avstå från kontant hantering under epidemin för att minska smittrisken för personalen och även ta bort viteskraven för att vi har nu ett större behov att frånvara vid försäljningsluckan för att kunna hålla en hög handhygien och korta toabesök utan att behöva rapportera, det tycker vi inte är några orimliga krav och speciellt när vi har betydande mindre kundbemötande och resenärer som reser med oss.

Vi vill ha en utökad städning inne på stationerna samt att vi framförde våra krav på tillgång till skyddshandskar samt handdesinfektion till all personal. Vi framförde vår åsikt till SL och MTR om att ta bort viseringen i förtid och placera in dem på lediga fasta platser samt poolgrupp. Vi har även framfört att vi tycker att KSV värdarna ska ha en mer begränsad kundkontakt och det vore bättre om de satt bakom servicediskar i stället och även kan användas till toa/måltids avlösare samt täcka vakanser med kort varsel om sjukskrivningarna skulle öka.

 

Mycket vänliga hälsningar

Förhandlingsgruppen för station

Khuram Masood, Roger Delin och Gabriel Koerner