Sommarbrev
2021-07-05

Kära kollegor,

Helst hade vi gärna bara skickat en skön underbar sommarhälsning till er alla inför er efterlängtade semester, men med tanke på den rådande situationen som tågvärdarna helt oväntat har hamnat i så vet vi att många är väldigt uppgivna, ledsna och mår inte bra för tillfället. Vi förstår frustrationen och alla känslor som kan uppkomma, vi vill ändå delge er information om vad som händer bakom kulisserna och vad som har gjorts hittills.

Den borgerliga politiska delen i Trafiknämnden röstade Ja till att avsätta 293 miljoner som är skattebetalarnas pengar för att investera i monitorer och kamerautrustning till pendeltåg och därmed godkänner ingående av ett tilläggsavtal till det befintliga uppdragsavtalet avseende driften av pendeltågsverksamheten. I det föreslås att kravet på trafikering med en Tågvärd skall utgå och det är där vi ligger just nu.

Sedan den 15 juni har alla fackliga suttit med i flera möten med MTR om vad som skall ske framåt. Vi har även suttit med på ett teknikmöte där man har gått igenom hur upplägget och arbetet med installationen av kameror kommer att se ut men riktigt när, var, hur? det har man inte kommit så långt med. Vi på ST framförde att underlaget i presentationen var inte så omfattande som vi hade förväntat oss och det finns brister i innehållet. Så vår hållning kvarstår att tågvärden ska vara kvar ombord och vi accepterar inte ensamarbete. Så vårt budskap är nu, ”Rör inte min tågvärd” där vi har tagit fram kampanj materiel och kommer att sprida det ut i vår verksamhet framöver. Vi har en strategi och väntar till de framtida förhandlingarna och första möte är planerad till den 30/8.

ST Pendelns styrelse hade möte med VD den 18 juni där vi ville ha ett klart besked om den stora frågetecken om Vad kommer att hända med tågvärdarna 2023 när kamerorna är på plats? Tyvärr så är det fortfarande mycket som är oklart, mycket vet inte från MTR sida som har varken inte svar eller tidstruktur. Här kommer vi trycka på hårt för att få konkreta svar senare efter sommaren och hösten för då tycker vi att man skall kunna ha tydliga Svar på medarbetarens frågor.

Förbundet ST och vår representant i Branschen har haft aktiva samtal med MTR NORDIC samt med MTR i Hong Kong och påtalat om hur mycket Tågvärden behövs och viktig roll som den har ombord på tåget. Man har med största tydlighet genom samtal gjort klart att våra Tågvärdar behövs för lokförarnas och resenärernas säkerhet. Både säkerhet och trygghet gör så mycket och denna besparing som påstås med att ta bort denna tjänst är i princip helt obefintlig. Så än så länge är det bara ett politiskt beslut som är taget och inga förändringar är gjorda och inga beslut är fattade av MTR, faktum att MTR inte äger frågan. ST jobbar med dessa frågor hela tiden och av erfarenhet så kan ett politiskt beslut ändras väldigt snabbt, tänk på att vi har olika styre och att det är snart är val vilket kan resultera i att detta rivs upp i och med denna kostnad som faktiskt inte är rimlig i förhållande till vad man får.

Skyddsombuden på sin sida och nu pratar vi om samverkan mellan alla fack, att man nu har gemensamt lämnat in ett ärende för åtgärd hos Arbetsmiljöverket. Mer om det kommer vi att återkoppla senare. Här går vi in med full kraft från alla håll och både ST Branchstyrelsen samt ST Förbundet står bakom oss i denna kamp.

Vi vill också uppmärksamma våra kollegor som är Lokförare, Lokalvårdare, KSV och Stationsvärdar som har visat en enorm Stöd i denna kamp och i det som sker.

Passa på att unna dig en välbehövlig ledighet under sommaren och har du frågor och funderingar är du välkommen att höra av dig till oss i ST styrelse samt Skyddsombuden.

Ha en trevlig Sommar önskar

Roger Delin (Ordförande)

Nuru Magram (Skyddsombud )

Anette Johannisson (kassör)