Skyddsombuden informerar
2021-04-20

De stationer som MTR bemannar är i varierande skick. Vissa, som Kallhäll, Barkarby och Vega är nybyggda. Andra har inte anpassats till dagens arbetsmiljökrav och är mycket slitna. Jordbro norra, Farsta strand norra och Rosersberg är några som skulle behöva renoveras.

Skyddsombuden kommer att kräva en total inventering av stationerna. Stationsvärdarna skall inte behöva ha sämre arbetsmiljö än andra i samhället. Vår personal vill vistas och arbeta i fräscha lokaler. Andra arbetsmetoder med datorer och biljettmaskiner ställer andra krav!

 

Nattöppna stationer.

MTR har gått med på att vissa stationer skall vara bemannade hela dygnet. De som kommer att personal hela dygnet är Solna, Stockholm Odenplan, Stockholm City och Årstaberg. Fördelar för personalen är att man kan använda kollektivtrafik för att ta sig till och från sin arbetsplats. Det är mycket svårt att hitta parkering vid exempelvis Stockholm Odenplan. Det som ställt till problem är att tunnelbanan har trafik hela dygnet på helgerna. Instruktioner för alla stationer har tagits fram gemensamt med MTR. Vi välkomnar erfarenheter om instruktionerna behöver justeras innan förhandlingar skall äga rum.