Skyddsombuden informerar
2020-06-15

På grund av det ansträngda läget har skyddsombudens aktiviteter varit begränsat. Möten har ställt in. Tid för skyddsarbete har nekats.

I princip har endast huvudskyddsombuden kunnat verka och då varje måndag. Tyvärr har dessa måndagar används till att genomföra alla ärenden. Detta har inneburit att det bland annat planerats in flera möten samtidigt. Omöjligt att kunna vara på flera ställen samtidigt. Inte ens som videokonferens.

Nu har ST Spårtrafik genomfört ett skyddsombudsmöte för första gången sedan november 2019. Ett fullpackat möte där representanter från lokförare, tågvärdar, stationsvärdar och POC. Aktuella frågor behandlades. Bland annat ombyggnader av Märsta, Häggvik, Södertälje och Sundbybergs stationer. Renovering av Älvsjödepån. Skyddsronder inom infrastrukturen. Bristen på skyddsronder hos fordon. Kvaliteten på omhändertaganden.

Ett viktigt ämne var hur MTR behandlat Corona pandemin. Förhoppningsvis kommer vi återgå till någon sorts normalläge snart. Personalen har varit lojala men pressats hårt. Vår förhoppning är att detta uppskattats och leder till förbättringar i framtida tjänstepaket. Lokförarna vill varken ha raster i depåer eller byta tåg med 10-15 minuter på plattformarna på station Stockholm City. För tågvärdarna är det problem med städningen av hytterna och toaletterna på vändstationerna, något man naturligtvis delar med lokförarna. Södertälje centrum har en planerad vändtid på 11 minuter då vi även skall hinna med att dela eller tillkoppla tåg.

Vid stationstjänsten är beståndet gammalt och slitet. Nya stationer innebär inte nödvändigtvis någon förbättring. Vega har dock inneburit ett lyft.

POC lider av att ventilationen fortfarande inte bra. Filter som byts för sällan är ett exempel. Tillsammans med den heltäckande mattan innebär det att luftkvaliteten är tveksam.

Vi ser fram emot ett läge där MTR ger oss erforderlig tid för arbetsmiljöarbete och vi tillsammans kan verka för en bättre arbetsmiljö!

Skyddsombuden hos ST är beredda..