Skyddsinfo – Kameraövervakning
2021-03-11

Kameraövervakning Söc, Äs och Åbe

Som många noterat är nya anläggningar installerade på tre av våra stationer. Behoven har funnits länge och redan vid den första riktade skyddsronden vid Södertälje centrum påvisade skyddsombuden de risker man valt att bygga då man konstruerade plattformarna svängda.

Nu är själva installationen färdig och i tisdags genomfördes en inspektion avseende funktion. Detta genomfördes i god anda!

Skyddsombuden och MTR var helt överens om hur anläggningarna skall se ut när de är i drift. Tågvärden skall se den del av sitt tåg som inte kan bevakas från direkt hytten. Ett stöd som höjer säkerheten.

Vad som händer nu är att man kommer att rikta kameror, ändra fokus, flytta tv-apparater och återkomma. Skyddsombuden påpekade också att belysningen på vissa ställen är undermålig samt att solen fortfarande står rakt i söder kl. 12.00 och att en kamera svårligen kan fungera om den är riktad fel.

Vi har goda förhoppningar om att detta kommer att bli bra när det hela väl är färdigt!

Mats Hanqvist

Huvudskyddsombud

ST Spårtrafik