Skyddsinfo 26 jan
2021-01-26

Skyddsinfo

Standarden på våra överliggningar är ojämn. Vissa är nyare och därför bättre än andra.

Frågan angående mer frekvent byten av kuddar & täcken på våra överliggningar togs upp på Infrautskottet 18/12-2020 av oss skyddsombud. Vi har krävt att kuddar och täcken skall utskiftas med jämna intervaller. Om det upplevs att något är oacceptabelt Skriv rapport!

Det synes som att ingenting sker utan att vi säger till. Ingen byter något utan att det finns rapporter. För er egen skull, skriv!

Corona

Huvudskyddsombuden har regelbundet möten på Teams med MTRP:s ledning angående hur vi skall agera i dessa Corona tider.

Vi har betonat att MTRP:s ansvar är dess personal. Det är därför viktigt att tillgången till Alcogel fungerar. MTR har utfärdat detta dekret. Vi har inget lagrum att anvisa resenärer hur de uppfattar REKOMMENDATIONER. Följ detta!

  • Våra medarbetare kan inte agera om resenärer ej har munskydd i enlighet med FHM:s rekommendation då det inte är tvingande
  • Om hotfulla eller stökiga situationer mot förmodan skulle uppstå med anledning av detta hanterar vi detta som vanligt och genom att tillkalla trygghetsresurser via Trygghetscentralen 
  • FHM:s rekommendationer gäller även oss medarbetare och det är bara individen själv som bestämmer hur man vill skydda sig och andra!

Fordon

Skyddsombuden är djupt oroade över att verkstäderna inte hinner med att serva fordonen. Den främsta anledningen verkar inte vara vädret. Snö är ingen ny företeelse i Stockholm.

Förra veckan gick 40 enheter med restriktioner och öppna skador var 1343 st

Under hela 2020 hade vi 22 stopp pga. hållbroms/varmgångslarm.

Bara under perioden 1 – 19 januari har det varit 18 stopp under samma kategori. Detta orsakar förseningar och leder till irritation bland våra resenärer.

Tyvärr går våra fordon sönder på fel ställen och på fel platser. Filosofin felavhjälpande underhåll varit det som gäller. Tidigare användes samma system som i flygindustrin dvs. utbyte av komponenter INNAN de går sönder. Proaktivt underhåll!

Detta är ingenting MTR infört men företaget kan bli de som avskaffar och förändrar detta.