MBL 3 juni
2019-06-03

Idag så börjar vår VD Henrik Dahlin vårt möte med att berätta ett glädjande besked om att maj månad var punktligheten över 95%. Henrik är nöjd och tackar all personal. Henrik berättar vidare att alla föraravtal för inhyrda är nu uppsagda.

Säkerhetschef Erik Norling berättar om säkerhetsindikatorer som han följer under året, bl.a. OSPA A och dörröppning på fel sida, stanna med vagnar utanför plattformen. Analys av scheman och trötthetssymptom (Fatiuge Management). Erik förtydlgade att han tar säkerhet på allra största allvar och att alla riskbedömningar måste passera honom innan en förändring genomförs.

Planeringschef Staffan Grönwald visar oss siffror på hur det går med bl.a. utläggningen av FV dagar, forecast förare att efter v30 så kommer det att bli en bättre balans under resten av året, undantag Södertälje där det blir en brist efter v36. För Tågvärdar så kommer det ca 18st deltidsanställda att gå upp i tid under sommaren. På station så är det enligt plan.

Stationschef Frida Ukmar berättar att det pågår planering av sommaren avstängningar just nu. Mässa i helgen (sön-tors) ute i Älvsjö, veteranpoolen kommer att var på plats och hjälpa till. Vi tog upp frågan om personliga skyltar för stationsvärdar, där vi är emot förslaget och det är en säkerhetsrisk för många individer samt att våra skyddsombud är enhälligt emot detta. Vi informerade även att i tunnelbanan så är det frivilligt att bära en namnbricka. Frida är överraskad över våra medlemmars reaktioner och kommer ta sig en funderare.