PTU information från skyddet
2021-11-24

Från ord till handling. En tågvärd är bättre än 24 kameror

Från att bara ha haft möten där den så kallade referensgruppen fått svara på frågor och andra möten där huvudskyddsombuden fått ställa frågor var det så dags för en test. Tiden var den 17 och 18 november och ägde rum på spår 4 i Södertälje Centrum.  Så nu vet vi mer hur systemet fungerar en mulen novemberdag i Södertälje. Hur kameror fungerar på natten, i solsken, regn snö vet vi inget om!

För att sammanfatta är kvaliteten på själva kameran bra. Det blir tydliga bilder under de förutsättningarna beskrivna ovan. Problemen är att vinkeln inte medger att dörrarna eller vagnssidan syns! När tågvärden behöver bilda sig en uppfattning om läget går man ut tre fyra steg och ser det som behövs. När X 60 kom var sladden till handmikrofonen svart och alldeles för kort. Av säkerhetsskäl fick samtliga bytas ut mot de vi har idag. Av säkerhetsskäl! Att flytta ut kameran medger inte fordonets lastprofil dvs hur bred vagnen är.

I hytten blir det naturligtvis väldigt trångt med två 19 tumsskärmar på var sin sida som dessutom är pekskärmar och är väldigt blanka och speglar allt i hytten och bländar med solkatter. X 60 och X 60 A ger PIS ett jätteproblem då man inte vet var man skall göra för att få in en jätteskärm på den sidan PIS är monterad.

So it goes.

Vad som inte alls berörts är hur en lokförare skall kunna skötas två personers arbete utan att denne påverkas negativt av stress eller oro att göra fel. Skyddsombuden har försökt få till en kognitiv bedömning av hur stress påverkar en förares bedömningar, säkerheten etc.  Både kortsiktigt och långsiktigt.

Vad som också är viktigt att notera är att detta är känt sedan länge. Redan år 2001 utredde dåvarande banverket hur mycket man kan belasta en lokförare som arbetar skift etc. Svaret blev att det inte går utan utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar kommer att öka. Det innebär också att säkerheten blir sämre om inget görs. Tyvärr var detta något som järnvägsbolag låtsas som man inte känner till och struntar i. I den avreglerade järnvägen är företagens vinst det som styr.

Läs själva här:

https://www.it.uu.se/research/project/train/papers/TRAIN-slutrapport.pdf

Det återstår nu två tillfällen att mötas med referensgruppen. Två tillfällen att ta upp hur en lokförare kan belastas rent kognitivt utan att säkerheten komprometteras och hälsan påverkas. Spänningen är olidlig!