Ordförande har ordet
2021-11-23

Vi hade en återupptagen MBL §11 förhandling den 22 november som gällde PTU-projektet. Förhandlingen har varit ajournerad sedan den 27 september för att skyddsombuden ska få genomföra en riskanalys. Det har resulterat i en lång lista med 63st identifierade risker. Vårt Huvudskyddsombud Mats Hanqvist har informerat mig att riskanalysen inte är färdig och vi är övertygade att detta projekt inte kommer bli så lyckad som MTR tror. Projektet skapar fler frågor än det ger svar på. Det finns indikationer på att det inte går så bra med kamerornas upplösning och även dess placering. Mats kommer att berätta mer om det i ett särskilt inlägg inom kort.

MTR har varit tydliga med att ingen ska förlora sina jobb utan i stället erbjudas andra tjänster inom koncernen. Totalt berörs 379 tågvärdar plus 5 gruppchefer och en områdeschef.

Vi på ST pendeln lämnade in en kraftig reservation mot beslutet till en ny organisation och sa återigen att vi har vårt krav på att minst två personer med säkerhetstjänst ombord på pendeln som gäller. Vi krävde även att få den skriftliga versionen av MTR där de tolkar på ett annat sätt än vårt tidigare beslut av regeringen. Jag vill med glädje tillägga att samtliga fackliga organisationer reserverade sig mot detta förslag på organisation. Nästa steg vill MTR kalla till förhandling om konsekvens av organisationsförändringen, troligen om ca 2 veckor.

Den 9 november hade vi ett möte med MTR förhandlingschefer Ulrik och Mathias angående förhandlingsframställan som vi från ST pendeln och Seko Pendelklubben har skickat in sedan tidigare. Det har gått så mycket som ett halvt år sedan beslutet om tågvärdarnas avveckling har tagits av MTR och vi vet fortfarande ingenting om hur dem har tänkt sig att genomföra detta. Vi tycker det borde vara dags att få svar på våra frågor. I nuläget väntar vi på att MTR går igenom vår framställan och återkommer med datum för ett möte där dom presenterar sina svar, om dom har sådana.

Det är en jobbig period vi befinner oss i just nu. Personalen mår dåligt, kommer till jobbet med en klump i magen, sjukfrånvaron ligger kvar på en hög nivå, man är orolig för sin framtid och får inga svar. Men, vi har varandra! Många är kvar på företaget bara för man har vänner och man trivs i sin roll, – dom flesta i alla fall. Därför är det väldigt trist och tråkigt att höra att det förekommer ett helt annat beteende bland kollegor, som i stället för att stötta varandra i denna oroliga tid, hugger på varandra. Så respektlöst!

Vi på ST Pendeln representerar alla yrkeskategorier och stödjer alla oavsett deras befattning eller uppdrag. Vi tycker att det rätta är att prata om personen med personen, i stället för i korridoren bakom ryggen eller på sociala medier. Har man en fråga eller undrar något, – fråga personen själv och på så sätt undvik onödigt skitsnack eller missförstånd. Jag vill nu uppmana er till lugn och ha is i magen och låta oss arbeta för er och tro mig att vi kommer att göra allt för er.

Vi sitter ju på samma tåg, Kollegor!

Ta hand om er och varandra!

Roger Delin