Ordförande har ordet
2020-05-25

Vi har möten varannan vecka på måndagar och vi för mycket samtal om Coronavirus och allt vad vi i verksamheten behöver. Det är just nu mycket fokus på facklig tid och vad vi verkligen behöver enligt/vad MTR tolkar samt vill ge oss i facklig tid. Här är vi just nu långt ifrån varandra. Det är just nu pga. det samt sjukskrivningar på pendeln som gör så att vi inte alltid kan ha expeditionen öppen. Vi får mycket begränsad facklig tid just nu och vi har ett kommande möte om detta inom kort. Ni kan alltid mejla oss till styrelsen på kansliet@stpendeln.se

Under många år på pendeln så köptes det ut ca 75-100 sommarsemestrar årligen på förarsidan. Man blev erbjuden 1,25 ggr slutlön om man la sin huvudsemester på annan tid under året än sommarperioden. Detta var något som dom flesta i förarkåren uppskattade och många ville sälja. Detta gynnade också arbetsgivaren då man kunde ha bra resurser under sommarperioden. I vårt senaste semesterval så ansåg MTR att dom inte skulle behöva köpa ut någon alls inför 2020. Vi var mycket tveksamma till hur detta skulle gå ihop då dom flesta förarna la ut sin huvudsemester på sommarperioden. Vi har försökt få till en förhandling med MTR om dom anser sig behöva köpa ut semestrar men dom har inte varit intresserade av detta.

I april fick vi ett samtal från trafikchefen som ville att vi också skulle skriva på ett avtal om inhyrda lokförare som då redan är undertecknad av Seko Lok. Avtalet är att upp till 20 stycken lokförarkonsulter ska börja på pendeln så fort som möjligt och tom som längst till sista oktober. Vi blev förvånade och besvikna på bristen på dialog. Vi har reserverat oss mot MTR beslut att hyra in lokförarekonsulter pga. att vi hellre ser att MTR erbjuder sin egen personal utköp av semester enligt turordningsregler, svaret från MTR är att konsulterna enbart ska täcka sjukskrivningstalen på ca 10 % nu under Corona tiden. Sedan är MTR hållning att man vill att lokförarna ska kunna ha sin planerade semester och vill inte i dagsläget köpa ut sommarsemester och är medvetna om att de kommer att behöva sälja ut övertid och krysshelgsersättning.

Vi på ST pendeln tror att MTR kommer få svårt att bedriva trafiken under vissa veckor i sommar och kommer förmodligen att behöva köpa ut sommarsemestrar. Vi är oroliga för att MTR inte kommer vilja använda sig av vår tidigare överenskomna turordningsregel gällande utköp av semester.

Vi har även fått många signaler på att MTR vill ”erbjuda” er möjligheten att få arbeta på er härliga lediga helg mot att få vara ledig (en) dag på en vardag?

Det skickas ofta ut förfrågan från planeringen om att dom vill att ni ska flytta er fridag från en helg till en vardag. Dom flesta jobbar redan varannan helg och att byta bort en ledig lördag eller söndag mot att vara ledig (en)1 vardag är inget bra byte för individen som får ännu mindre fritid på helgen. Den som vill/orkar arbeta ett extrapass lördag eller söndag kan istället ta det som ”Gnet” antingen i pengar eller tid och beroende på hur långt passet är kan det generera upp till tre lediga dagar istället för (en) ledig dag en vardag.

Jag skulle välja Gnet i tid och ta en skön höstledighet. Vad väljer du?

Er Ordförande

Roger Delin