Angående önskeschema för Lokförare!
2019-05-28

Vi har nu läst detta förslag flera gånger och vår negativa uppfattning har inte ändrats. Det finns flera försämringar som t.ex. långa tunga morgonpass skapar trötta förare (farlig trötthet) att börja 0330 och jobba långt in på förmiddagen. Vi har spärregler av en anledning och det ska vi inte tumma på. Vi har redan långa turer så vi ser ingen anledning till att ytterligare förlänga dessa över tio timmar. Betald rast låter ju bra men då kommer rasterna att minskas ner till ett minimum och det är inte bra, säg om man har en lång tur så behöver man tid för mat och återhämtning. Detta förslag innebär att alla går på en skubb och planeringsmässigt så blir det stora försämringar.

Vi har ett bra system idag med flera grupper och på senare år har det tillkommit många nya specialgrupper som är omtyckta av många för dom som vill ha detta samtidigt som vi har vanliga grupper och en skubb (vrålskubb) så det finns något för alla medlemmar. Den enda fördelen man har om man har varit trogen arbetsgivaren i många år är att man har fler stågdagar, bättre anicitet och att man jämt ligger lite bättre i semestervalet och det tycker vi är rimliga fördelar för den anställde och för arbetsgivaren som kan behålla sin erfarna personal.

Saker som vi i ST pendeln ska kämpa för 2019/2020:

• Vi ska inte ändra (försämra) vårt lokala avtal med avseende på anicitet frågor, staketregler etc.

• Förbättra reallönen

• Förbättra turerna så att de som är baktunga försvinner och att rasten hamnar i mitten av turen eller något senare.

• Att raster förläggs till Cst i större utsträckning. Självklart så ska man kunna lägga in sin matlåda i ett kylskåp på Cst vid turens början. Bedrövligt att behöva ha rast i Brodepån, Södertäljedepån, Älvsjödepån, Södertälje Hamn eller Nynäshamn då stationeringsorten är Cst. Detta går enkelt att korrigera i datorn.

• Sträva efter att de så kallade uppehållen vid Sci upphör, att få ca 20 minuter i grottan är ynkligt!

• Ledighetsansökningar ska honoreras i de fall de lämnats in i god tid.

• Stag-dagar läggs ut i samråd med lokföraren.

• Gångtider behöver korrigeras, då främst Sci

• Ändra klargöringsrutinerna till verkligheten och då speciellt X60B

• Se till att taxiresorna ändras så den faktiska tiden överensstämmer med verkligheten

• Minska ner väldigt korta tågbyten i turen för att minska ner på stress och att tågen kommer iväg i rätt tid

Vi i styrelsen anser att förslaget om önskeschema inte är aktuellt.

Roger Delin

Mats Hanqvist

Jon Holmberg