Nya rutiner för förare
2019-11-12

MTR har ett åtagande att arbeta med hållbarhetsfrågor och en åtgärd som har identifierats är att i samband med avställning av våra fordon kunna tillämpa energisparfunktionen som finns på enheterna. På så sätt sparas det en väsentlig mängd energi. På en månad skulle det sparas motsvarande el som ca 282 normalstora villor förbrukar under samma period.
Skyddsombud har haft möte angående nya rutinerna där ombuden tycker att det är bra att på ett enkelt sätt spara energi.

För förarna innebär det att det blir nya checklistor vad gäller avställning/klargöring då förarna aktivt ska sätta fordonen i energisparläge när dessa ställs av. Förarna vrider nyckelströmställaren “Aktivering Fordon” men där momentet med batterierna lämnas, som bara ska tillämpas vid en fullständig avställning/klargöring (batterifrånställt)

Tester har gjorts på fordonen och MTR har säkerhetsställt att det tekniska ska fungera som tänkt. Checklistorna görs om för detta nya tillvägagångssätt, där även några moment kommer plockas bort från checklistorna. Dessa nya listor skall även de testas så att de fungerar i praktiken och håller sig inom tidsramen. 

Vi skyddsombud var tydliga med att MTR även tänker igenom noggrant när & var bland alla våra uppställningsplatser detta skall tillämpas på. Vi har som sagt en hel del uppställningsplatser i vårt pendelområde så enkelhet måste råda.

MTR vill få igång dessa nya rutiner så fort som möjligt, så det blir till att ha ögonen öppna på ordertavlan framöver.

Skyddsombuden ST-pendeln