MTR Mälartåg
2021-11-23

ST Pendeln har haft ett möte med HR chef Marie Dahlgren Åström och VD Frida Ukmar för MTR Mälartåg angående hanteringen och utbildningen av våra nya medarbetare. Då missnöje och stor frustration från flertalet av våra nya kollegor framkommit tog vi till oss detta och skrev ett brev till berörda inom MTR koncernen. Vi fick till ett möte den 8/11.

Vi ville belysa följande punkter som kommit till vår kännedom.

– Elever blir trakasserade sexuellt och rasistiskt av handledare / körlärare

– Elever får inte komplett utrustning vid kursstarten

– Elever kommer till sin nya arbetsplats utan att ha en handledare på plats/ information har uteblivit

– Elever har svårt att nå GC då de arbetar dagtid och GC har inte heller fått rätt information att ge eleven

– Instruktion saknas och instruktioner är så utspridda i olika dokument

– Utbildningsplaneringen har stora brister i system och/eller rutiner

– MTR lovar vid anställning villkor som sedan inte hålls

– MTR är inte tydliga i sin information löpande vad gäller arbetsmoment, schema eller utbildningsfasen

– MTR utbildar inte praktiskt våra handledare (så alla ger samma instruktioner)

– Det finns arbetshandskar i uniformsshopen som inte går att beställa

– Det finns en blå varselväst som går att använda då man är under utbildning som ej används

Vi fick en återkoppling på några punkter, se nedanstående svar från VD Mälartåg.

  1. Bättre information till elever/handledare/instruktörer vid förändringar i utbildningsplan med kort framförhållning.
  2. Enhetlighet i utbildning av handledare/instruktörer kring arbetssätt etc.
  3. Säkerställa att det går att beställa handskarna som finns i uniformsshopen
  4. Säkerhetsställa väst till medarbetare under utbildning med texten “under utbildning” eller liknande
  5. Säkerhetsställa att all nödvändig information, instruktioner etc. finns samlat i åkandehandboken (och inte att TV behöver leta på andra platser)

ST Pendeln har gett en återkoppling om att ovanstående ser bra ut men att vi efterlyser svar gällande de övriga frågorna också.