MBL den 8 mars
2021-03-09

CFO Daniel Ortner

De stora störningarna i bl.a. Häggvik har under februari månad kostat MTR stora summor i viten samt extrautgifter till Nobina för bussar i ersättningstrafik.  Kan MTR visa att förseningarna beror på infrafel behöver MTR inte betala viten. MTR får inte betalt för inställda tåg.

Mälartåg, det går bra med det fortsatta arbetet.

Trafik Filip Johansson

Punktligheten blev för februari 81.6% och punktligheten just nu ligger på 91.3%

Häggvik Prognosen är satt till v.17

Kallhäll Hastighetsnedsättningen är kvar och en tidig prognos är satt till augusti men kommer det info om att det kommer åtgärdas mycket tidigare. Ny prognos är nedspår v.12 och uppspår v.15

Vi tog upp frågan om rapportskrivningar och hur man kan ha det som målsättning i enskilda utvecklingssamtal, så vi hade en lägre diskussion om vad som ska rapporteras och vad vi kan förvänta oss för åtgärder från alla reportrar. Vi vill inte skriva rapporterar som inte leder till någonting. Då vi fick vi veta att det är på gång en uppdatering i Amigo, som kommer att visa vad som är inrapporterat bl.a. felanmälningar mm.

Planeringen Patrik Granberg:
Frånvaron för:

Förare 7-8%, TV 13% och STNV 10%.

Station Frida Ukmar

Idag så påbörjade våra nya områdeschefer Emma och Peter sitt arbete.

Det har kommit ut mer material till stationerna som ska upplysa våra resenärer om munskydd och att vi säljer av det inne på våra stationer.

Säkerhet Tommy Karström

Det pågår TTJ och vi håller inte tidsplanen, det är ca 4-5 per tillfälle. Vi hade en OSPA-A den 7/3 i Älvsjö.

Det har varit 3st dörröppningar utanför plattform, Gröndalsviken, Sundbyberg och Spånga. I Spånga hade vi en incident där en resenär ramlade ner i spårområdet. Tack och lov så slutade det bra och en fin insats från våra kollegor.

Vi hade påkörningar den 23/2 JKB/KHÄ och 26/2 SKG.

Lokalvård Mats Åstrand
Fullt fokus på INSTA Q1. Många kontroller under förra veckan. Resultat på 94.8%. City och Odenplan fick mycket bra resultat på många år.

Det är även fokus på att förstärka sätestvätt och sätesbyten. Det har blivit nedslag på fläckiga säten.

Frontrutetvätten ska lokalvården ta över ansvaret och kostnaderna för på beställning av trafik. Allt är planerat och kommer att utföras av MTR medarbetare. Scheman kommer att förhandlas och ansökningar startar under mars.

Lönerevisionen är nu avslutad och vi får den (retroaktiva lönen from 1/12) utbetald den 25/3. Vi kommer att ha ett särskilt inlägg om lönerevisionen då den var väldigt rörig denna gång pga. att det blev olika lösningar från de centrala parterna. Vi är inte helt nöjda, men vi fick högre lön 2.9% på våra fasta löner och fasta tillägg. På våra rörliga tillägg så blev det en kompromiss lösning med alla fackliga parter då MTR tyckte att den ska finansieras av våra överlönspotter, men det höll vi på ST pendeln inte med om. Vi fick även en extra inbetalning till våra pensioner som bara vi på ST pendeln får. Så i sin helhet fick vi dock bättre än många andra parter i denna förhandling.

Vi kommer när vi ser att allt är klart, så skickar vi ut löneförhandlingen i sin helhet i mer utförlig redovisning. Så ha tålamod tills alla parter har skrivit under nya avtalet.

Nästa mbl blir den 22 mars