MBL den 7 mars
2022-03-08

CFO Daniel Ortner

Daniel rapporterade att vår VD har fått förhinder att delta på vårt möte pga. ett privat åtagande. Den totala punktligheten för februari blev 91,9% och vår egen blev 99,2% och MTR ser nu en trend med sjunkande sjukfrånvaro. Det var bland annat sjukfrånvaron som var en av orsakerna till den försämrade punktligheten.

Trafik Sheron Fernando

Punktligheten under v.9 blev 95,3% och den egna 98,9%. Trafiksäkerhetshändelser föregående vecka så inträffade det 2 dörröppningar utanför plattform. Det pågår rekryteringar för lokförare, tågvärdar samt DLT. Resursbalansen blir bättre nu och sjukfrånvaron minskar.

Planeringen Staffan Grönwald och Patrik Granberg

Frånvaro (Sjuk+VAB) för v.9:

Lokförare: 6,7%

Tågvärdar: 12,9%

Kundservice: 10,3%

DLC: 3,6%

Semestervalet för DLC stänger nu den 10 mars.

Station Peter Söderlund

Peter rapporterar att sjukfrånvaron sjunker men är fortsatt över mål. Från 7,71% till 7,5% för vecka 8. Antalet sjukskrivningar ligger på samma nivå.

Områdescheferna för Trafik och Station kommer nu inom kort byta kontor med varandra, för att OC trafik behöver vara närmare sina gruppchefer.

Under våren kommer det att införas en säkrare form av inloggning MFA (MultiFaktorAutentisering) testpiloter för olika funktioner häller på att tas ut.

De gröna korten (NGTP) kommer att lanseras den 10 maj och utbildningsplanering pågår.

SDO – Station Duty officer, Dubbelbemanning av SDO nattetid from nästa vecka. Så öppning och stängning SCI och SOD i egen regi startar den 21 april och till en början i en övergångsperiod tillsammans med Securitas. Sedan från den 21 april bemannas även dag/kvällstid med dubbelbemanning av SDO.

Förhandling §11 Chef Driftledning Trafik

Från och med den 1 april så är Madelene Eriksson ny chef och som kommer då att rapportera till Fredrik Hallberg.