MBL den 7 februari
2022-02-10

VD Mats Johannesson

Mats rapporterade att vi fick ett minus på ett par tre miljoner i januari, som beror på hög sjukfrånvaro och stora kostnader för övertid på både pendeln och Mälartåg. Nu så ska satsa lite extra på några fokusområden som tex resursläget, prestation (att ha ett rimligt antal aktiviteter).

Jag frågade om hur det går för PTU projektet och finns det en tidsplan? när kommer vi få kallelser för nya möten, Mats svarade att det kommer Petra som är projektchef att kalla oss inom en snar framtid.

Jag frågade även om att i tidningen så står det att Region Stockholm kommer att betala ut 10000kr i bonus till sina hjältar under pandemin, kommer då vi på pendeln att räknas in som deras hjältar? Mats svarade att det är anställda av Region Stockholm som kommer att få det och tror inte att vi kommer att få det, det skulle självklart vara roligt om vi skulle få det. Jag skickade med en hälsning till Region Stockholm när Mats träffar dem, att vi på pendeln är hjältar vi med. Mats tror sig inte att han kan påverka det.

Trafik Områdeschef Sheron Fernando

Punktlighet:

Januari: Totala blev 92,9%

Förra veckans punktlighet: v.5 (Totala punktlighet 95,3% och Egen punktlighet 98,7%)

Nu så har vi fått in frågor från våra Lokförare medlemmar om fakturan för registeravgiften från Transportstyrelsen, så vi tog upp det på mötet och svaret från Sheron är att MTR kommer att ta kostnaden för det precis som tidigare år.

Nu så är det bestämt att Uniformsrådet ska träffas nu den 14 februari. Det har varit mycket oklarheter kring detta råd en längre tid, men nu så tar två erfarna områdeschefer som tar över detta så att det blir ordning igen. Det är Peter Söderlund och Anna Back som fick uppdraget.

Planeringen Staffan Grönwald

Staffan och Patrik rapporterade att sjukfrånvaron börjar minska.

Frånvaro (Sjuk+VAB):

LF v.4 13,3% och nu i v.5 10,8%

TV v.4 17,0% och nu i v.5 17,0%

Kundservice v.4 13,5% och nu i v.5 12,0%

DLC v.4 6,5% och nu i v.5 5,1%

Patrik rapporterade att det kommer bli ett fyllnadsval på stationssidan då det finns ett par vakanta platser. Jag frågade om antalet och de svarade att de inte visste på rak arm utan kommer återkomma med svar längre fram.

Semestervalet för Lokförare har nu stängt och planeringen har satt i gång med arbetet. De berättade att beskedet om semesterförläggningen kommer den 28/2. Vi kommer att sitta ned med arbetsgivaren och granska innan publiceringen för att minimera felaktigheter. MTR har signalerat att de kommer behöva köpa ut semester för Lokförare och då är det viktigt att det hanteras korrekt enligt turordningen i semesteravtalet. Jag frågade om de kommer behöva köpa ut semester för Tågvärdarna och svaret var att de inte tror det.

Station Områdeschef Peter Söderlund

Peter rapporterade att de hade en genomgång med Trafikförvaltningen ute i Arlanda i fredags. De ska se över spärrarnas funktion för ökad automatisering, för att idag så är det runt 50% i manuell hantering. Sedan ska de utveckla flöden genom bättre information och skyltning. Detta samarbete skapar en bättre tyngd i sin dialog med Swedavia.

Planeringen av avstängningar av Citybanan och Mälarbanan i påsk pågår. City kommer att påverkas genom att en stor del av trafiken kommer att köras från CST. Odenplan kommer att sannolikt att stängas helt under påsk. Mer info om detta kommer efter ett möte i mitten på nästa vecka med Trafikförvaltningen.

Säkerhetsavdelningen Sofie Södergren

Sofie rapporterade att det har varit 4 dörröppningar utanför plattform. (Sundbyberg, Kallhäll, Rönninge och Flemingsberg) och att det har förekommit en del fordonstrul. Jag frågade då om vilken omfattning och vad för exempel på vad hon menade vad var fordonstrul? Sofie sa att det är en del bromsfel. Jag frågade då om hur lång tid skulle då det ta om en ensam förare skulle åtgärda ett fel själv om det inte skulle finnas någon tågvärd ombord som det nämns i PTU projektet. Svaret var att förseningarna då kommer att öka och det kan ta ca 3-8 min enligt Sofie.

MBL §11 Förhandling:

Områdeschef Anna Back förhandlade in en ny TV chef som heter Sofie Holm som kommer in och stöttar cheferna på tågvärdssidan. Sofie börjar sin tjänst nu på måndag den 14/2.