MBL den 24 januari
2022-01-25

Säkerhetsavdelningen Tommy Karström

Tommy rapporterade trafiksäkerhetshändelserna:

Dörröppning utanför plattform i Sundbyberg där ombordpersonalen i övrigt följde korrekta rutiner (norrgående riktning)

Dörröppning utanför plattform i Stockholm Södra där ombordpersonalen i övrigt följde korrekta rutiner (södergående riktning)

OSPA A vid växling vid Älvsjö personbangård där Lokförare inte uppmärksammade signal Älvsjö 94 i stoppställning

OSPA A vid växling vid Södertälje hamn där Lokförare efter klargöring i Södertälje depå inte uppmärksammade signal Söd 160 i stoppställning

OSPA A vid växling vid Bro Nygård där Lokförare vid ankomst till depåområdet i Bro inte uppmärksammade signal Bro 284 i stoppställning

Trafik Linda Goldbach

Linda rapporterade att punktligheten under förra veckan var: 92,5% och egenpunktligheten blev 98,8%. Rekrytering pågår och att 13 nya Lokförare börjar nu i veckan och att 12 nya Tågvärdar börjar sin kurs 25/1.

Linda rapporterade vidare att det är fortfarande höga sjukskrivningstal och vi på ST pendeln ställde frågor om vilka åtgärder som görs idag och om de har någon bra lösning på problemet med beordrad övertid. Vi har i vårt möte med MTR i förra veckan lagt fram flera förslag på olika lösningar som man kan ta till innan man går på beordrad övertid, men Linda kunde inte svara när det kommer ett besked från ledningsgruppen. Två av förslagen från oss handlar om en särskild ersättning för de som frivilligt ställer upp för Gnet och ett annat handlar om en reducering av trafiken. Vi hävdar att MTR måste agera och pröva något av de föreslagna lösningarna innan man kan som absolut sista åtgärd, beordra övertid. Under mötet fick vi inget direkt svar på detta. Vi fick senare reda på att skyddsombuden har lagt en s.k. 6.6a, som är en begäran om åtgärd med anledning av den ständigt beordrade övertiden. Medan vi hade mbl förhandling så pågick ett annat möte med skyddet angående den beordrade övertiden.

Linda fick frågor om DLC och det blev en het diskussion om olika hinder i arbetet som personalen har inne på DLC. De saknar tex mer praktisk utbildning, fordon- och platskännedom. De har även ett tufft läge med att tillsätta vakanta turer i stort sett varje dag. Ett annat exempel på problem är när en Lokförare på Mälartåg som ringer in och inte får svar på sina frågor eller att ingen svarar. Det konstaterades även på mötet att många nya Lokförare på Mälartåg har brister i sin utbildning gällande linje- och platskännedom.

Planeringen Staffan Grönwald

Staffan rapporterade att man arbetar hårt och intensivt med att få ordning med semestervalet och att korrigera alla anmärkningar på fel som vi har skickat in den senaste tiden. Det är en utmaning för planeringen, då det är höga sjuktal på de flesta yrkesgrupper.

Frånvaro (Sjuk+VAB):

LF 12,4 %

TV 21,5 %

Kundservice 14,5 %

DLC 16,9 %

Station – Områdeschef Peter Söderlund

Peter rapporterade att implementeringen av den nya stationsorganisationen fortgår och att ansvarsfördelningen mellan stationscheferna och den nya operativa projektchefen har nu börjat sätta sig.

MAU handlingsplaner pågår.

Utvecklingssamtal startas upp.

SDO omställningen, där utbildning av nya SDO pågår fram till mitten av april. Det har rekryterat internt och är en mix från både trafik och station. Flera av dem som har rekryterats är kvinnor. Fördelningen av ansvarsområden är nu klara.

Vi framförde till Peter att det är hög tid att börja förhandla stationsscheman och frågade när det blir aktuellt, som svar fick vi att Peter kommer att höra med Staffan på planeringen och återkomma med ett svar.

MBL §11 Förhandling:

  1. MTR Yrkeshögskola behöver nu en ny chef med fullt personalansvar då Lisa Nordell har valt att gå vidare externt utanför MTR koncernen.
  2. Serviceteam till station – TF önskar utöka antalet rörliga resurser i pendelsystemet. Det leder till att MTR önskar att extrautbilda 25 stationsvärdar med kompletterande service- och trygghetsutbildning så att de kan agera i rollen som servicevärd.
  3. En organisationsförändring på kundservice – Där VD Mats går in tillfälligt i stället för Mats Åstrand som nu har slutat. Så det finns nu en vakant plats som Head of station. Områdescheferna Peter Söderlund och Emma Lindahl kommer då att rapportera direkt till VD Mats.

Övrigt:

Som ni har läst på On Track eller hört av kollegor, så har det blivit en viss försening på löneutbetalningen för januari månad. På en mbl förhandling för några år sedan så blev vi lovade att MTR kommer att införa ett nytt och bättre lönesystem, vilket de inte har gjort. Därför råder vi er att lusläsa era lönespecifikationer och kontrollera att allt verkligen stämmer. Om det inte motförmodan stämmer, så kontakta er närmaste gruppchef och även skicka en kopia till oss på kansliet@stpendeln.se