MBL den 22 feb
2021-03-09

CFO Daniel Ortner

De stora störningarna i bl.a. Häggvik har under februari månad kostat MTR stora summor i viten samt extrautgifter till Nobina för bussar i ersättningstrafik.  Kan MTR visa att förseningarna beror på infrafel behöver MTR inte betala viten. MTR får inte betalt för inställda tåg.

Mälartåg, upphandlingen har överklagats av både SJ och Arriva. MTR kommer dock fortsätta arbetet med planeringen av övertagandet och har inte tid att vänta på att ärendet klaras upp. Ett överklagande tar ca sex månader.

Trafik Filip Johansson

Punktligheten under februari låg på 79.1% totalt och egen punktlighet på 97.5%.
Häggvik
Nu är det nästan full trafik, men 29:or vänder fortfarande i Ulriksdal. 3 kilometer räls och ett stort antal växlar ska repareras. Ny information har inkommit och prognosen är satt till v.17

Kallhäll Hastighetsnedsättningen är kvar och en tidig prognos är satt till augusti men kommer det info om att det kommer åtgärdas mycket tidigare. Ny prognos är nedspår v.12 och uppspår v.15

Det var en OSPA-A i Uppsala.

Planeringen Patrik Granberg:
Frånvaron för:

Förare 8.5%, TV 13.1%, SV 10.3%, LV 6.8% samt POC 4.1%

Förhandling om utläggningen av FV dagar för Tågvärdar och Stationsvärdar blir den 24/2.

Station Frida Ukmar

De flesta stationer registrerar nu trängsel och munskyddsanvändning och de uppskattade siffrorna är ca 10-20% och närmare 50% beroende på plats och tidpunkt. Den 1 mars får många stationer nya scheman som de har efterfrågat och KSV personalen får störst förändringar. Äntligen så får Odenplan, Solna och Årstaberg dygnet runt bemanning, som vi på ST förhandlingsdelegation har kämpat för nu under 2 års tid. Vi på ST pendeln kommer att delge er i ett särskilt inlägg med mer ingående information om hur vi har arbetat fram dessa schemaförändringar.

Lokalvård Mats Åstrand
Problemen som funnits med avisningen verkar nu ha åtgärdats och en ny riskanalys har gjorts tillsammans med skyddet.

Akutstäd av fordon fungerar fortfarande inte helt optimalt och Mats fortsätter jobba på att se över rutinerna.

Kundservice norra sidan ny områdeschef:
Peter Söderlund

Kundservice södra sidan ny områdeschef:
Emma Lindahl

DLT chef:
Niklas Engman tar över Ninnis roll.

Interim chef områdeschef lokförare:
Tid: 1 mars till 31 augusti. Sheron är nu föräldraledig och Mats Enbuske tar över under tiden.

Nästa mbl blir den 8 mars