MBL den 21 mars
2022-03-22

Förhandling §38 Inhyrning av Tågvärdar från Veteranpoolen

MTR vill hyra in 10st konsulter from den 5 april till och med 30 september.

ST Pendelns svar: TVÄRNEJ! Vi vill inte under några omständigheter använda konsulter från Veteranpoolen. Vår hårda inställning är riktad mot företagets beslut och den uppkomna situationen som företaget har skapat och inte den enskilda individen. Vi anser att det är bättre att anställa egen personal. Ett annat alternativ är att MTR får börja köpa ut semester om det är en så dålig planering som ligger bakom detta t.o.m. även frivillig Gnet är ett bättre alternativ.

Att anlita konsulter som kommer få en begränsad utbildning på en säkerhetstjänst är minst sagt en katastrof och med dagens turbulens bland tågvärdens framtid på pendeln så är det en taskig tajming.

Vi på ST Pendeln säger fortfarande att våra förare inte kommer att köra utan tågvärdar! Och det står vi för och det är vår målsättning.

Seko Pendelklubben, Seko Lok och TJ sa också NEJ till förslaget!

MTR beslutade att köra över oss fackliga och kommer nu anlita dem för att de ser ett stort behov framöver och konsulter kommer ge en ökad flexibilitet.

VD Mats Johannesson och CFO Daniel Ortner

Mats rapporterade att PTU projektet fortskrider som planerat och det utförs tester med två prototypfordon. Testerna utvärderas löpande och summeras när testerna är avslutade.

För den som är intresserad kan klicka på länken nedan och läsa mer om PTU projektet.

Sidor – Veckans fråga: hur kommer det fungera under utrullningsfasen när vi har flera olika fordonstyper? (mtr.se)

Rekrytering pågår löpande för lokförare och Tågvärdar till både Pendeln och Mälartåg. Det pågår en översyn av utbildningarna som MTR håller i, där MTR försöker möjliggöra att utbildningarna sker mer effektivt samt med än högre kvalité.

Mats rapporterade att det arbete som sker med att förbättra kvalitén och den utförda produktionen går framåt. Mats menar att ljusning syns i form av en förbättrad punktlighet under slutet av februari och fram tills nu i mars.

Trafik Linda Goldbach och Sheron Fernando

Punktligheten under v.11 blev 93,5% och den egna 99,1%. Trafiksäkerhetshändelser föregående vecka så inträffade det 1 dörröppningar utanför plattform.

Planeringen Staffan Grönwald och Patrik Granberg

Frånvaro (Sjuk+VAB) för v.11 för Pendeln:

Lokförare: 6,0%

Tågvärdar: 11,7%

Kundservice: 12,5%

DLC: 2,0%

Frånvaro (Sjuk+VAB) för v.11 för Mälartåg:

Lokförare: 3,4%

Tågvärdar: 9,9%

Station Peter Söderlund

Peter rapporterar att sjukfrånvaron har ökat och förra veckan låg den på 10,8% så nu sker det en daglig uppföljning från närmaste chef.

Märsta Station återinvigs den 8 april efter en omfattande ombyggnation.

Interjuver av sommarvikarier till station startar denna vecka och det var flera hundra sökande. Nu så kommer det ske ett fokuserat arbete med att bättre följa upp kvalitén vad gäller trafikinfo, då siffrorna på NKI sjunker.

De gröna korten (NGTP) den nya biljettplattformen kommer att lanseras den 10 maj och utbildningsplanen av alla stationsvärdar startar under vecka 14 – en e-kurs på ca 30 min.

SDO – Station Duty officer, den 26 mars tar vi över öppning och stängning av SCI och SOD. Det kommer utföras av stationsvärdarna på natten och arbetet leds av SDO förtydligar Peter.

Med vänliga hälsningar

Roger Delin
Ordförande vid ST Pendeln

Kansliet, ST Pendeln

Email: kansliet@stpendeln.se